ВПЛИВ РЕКЛАМИ НА МІСЬКУ АРХІТЕКТУРУ ТА АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ЩОДО ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ

  • Віталій Вікторович Швець Вінницький національний технічний університет
  • Олена Володимирівна Підгорна Вінницький національний технічний університет
  • Марина Юріївна Табачишина Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: зовнішня реклама, вплив реклами на архітектуру, енергоефективність, сонячні батареї

Анотація

Відмічено роль реклами в містобудівному просторі. Проведено аналіз впливу зовнішньої реклами
на архітектуру міста. Проаналізовано способи обмеження зовнішньої реклами в архітектурно-
історичній частині міста в закордонній практиці. Запропоновані альтернативні способи
використання біг-бордів. Запропоновано енергозабезпечення біг-бордів та освітлення прилеглої до
них території за допомогою розміщення сонячних батарей на експлуатованих та не експлуатованих
частинах біг-борда.

Біографії авторів

Віталій Вікторович Швець, Вінницький національний технічний університет

к.т.н., доцент кафедри будівництва, міського господарства і архітектури

Олена Володимирівна Підгорна, Вінницький національний технічний університет

студентка

Марина Юріївна Табачишина, Вінницький національний технічний університет

студентка

Посилання

1. Швець В. В. Вплив містобудівної ситуації на психологічний стан водіїв / В. В. Швець, О. Г. Веремій, К. С. Маснюк //
Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2012. – № 1. – С. 109-112.
2. Гюлєв Н.У. Особливості ергономіки та психофізіології в діяльності водія / Н.У. Гюлєв. – Хар. нац. ак. міськ. госп-ва,
2012. – 185 с.
3. Швець В. В. Аналіз впливу колористики міських вулиць на психоемоційний стан водія (на прикладі вул. Соборної
м. Вінниці) / В. В. Швець, О. М. Адамчук // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2015. – № 1.
– С. 98-105.
4. Швець В. В. Моделювання вуличного простору озелененням та його вплив на психоемоційний стан водія /
В. В. Швець, В. А. Кашканов, Л. В. Кучеренко, О. М. Адамчук // Вісник машинобудування та транспорту, [S.l.], n. 1,
p. 102-109, july 2016. ISSN 2413-4503.
Опубліковано
2017-11-30
Розділ
МІСЬКЕ БУДІВНИЦТВО ТА АРХІТЕКТУРА