ВИВЕДЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ОЦІНКИ ЯКОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СИТЕМИ ДОЗВІЛЛЄВО-РОЗВАЖАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МІСТА

  • Віталій Вікторович Швець Вінницький національний технічний університет https://orcid.org/0000-0002-2748-3685
  • Вікторія Василівна Галіброда Вінницький національний технічний університет
  • Роман Євгенович Козюк Вінницький коледж будівництва і архітектури
  • Олена Володимирівна Підгорна Вінницький національний технічний університет https://orcid.org/0000-0001-7007-9875
Ключові слова: система дозвіллєво-розважальних закладів, планувална структура міста, оцінка якості, інтегральний показник оцінки якості

Анотація

Для перевірки ефективності організації системи дозвіллєво-розважальних закладів в планувальній структурі міста необхідно оцінити рівень її функціонування. Оскільки система ДРЗ є елементом соціальної інфраструктури міста, до уваги слід взяти саме якісні характеристики системи і враховуючи те, що система є складною та багаторівневою, її оцінку слід здійснювати за допомогою інтегрального показника.

В роботі представлено дослідження поняття оцінки якості системи дозвіллєво-розважальних закладів. В результаті дослідження розроблено концепцію оцінки якості організації системи та модель інтегральної оцінки її якості.

Ефективність соціальної інфраструктури визначається у соціальних показниках розвитку суспільства і відображається у створенні належних умов життєдіяльності людини та вдосконаленні сукупної робочої сили для зростання продуктивності суспільної праці й економічної ефективності виробництва. Розрізняють взаємопов'язані економічний та соціальний аспекти ефективної територіальної організації соціальної інфраструктури.

В економічному аспекті раціональне розташування соціальної інфраструктури створює умови для ефективного використання всієї сукупності ресурсів, які є базою соціального розвитку загалом. У свою чергу, якнайповніше врахування потреб населення дає змогу поліпшувати забезпеченість культурно-побутовими послугами, створювати максимально можливі за певних економічних умов зручності в їх отриманні, збільшувати фонд та поліпшувати структуру вільного часу. Задоволення певних потреб окремих територій потребує різних за обсягом витрат, тому формування регіональних типів соціальної інфраструктури – актуальне завдання її реорганізації [1].

Біографії авторів

Віталій Вікторович Швець, Вінницький національний технічний університет

к.т.н., доцент, доцент кафедри будівництва, міського господарства і архітектури

Вікторія Василівна Галіброда, Вінницький національний технічний університет

інженер

Роман Євгенович Козюк, Вінницький коледж будівництва і архітектури

викладач І-категорії

Олена Володимирівна Підгорна, Вінницький національний технічний університет

студентка

Посилання

Krush P.V., Kozhemyachenko O.O. Natsionalʹna ekonomika: rehionalʹnyy ta munitsypalʹnyy rivenʹ Pidruchnyk. - K.: Tsentr uchbovoyi literatury, 2011. - 320 s. - ISBN 978-611-01-0195-0.

Kinash I. P. Sklad i struktura sotsialʹnoyi infrastruktury / I. P. Kinash // Visnyk sotsialʹno-ekonomichnykh doslidzhenʹ. -2012. -Vyp. 3(46). CH. 2.-S. 171-176.

Alymov A. N. Sotsyalʹnaya yfrastruktura: voprosy teoryy y praktyky A. H. Alymov, A. L. Kocherha, V. A. Bohaenko. - K.: Naukova dumka, 1982. - 335 s.

N.H. Pihulʹ «Sotsialʹna infrastruktura: funktsionalʹne pryznachennya ta osoblyvosti rozvytku».

Husyeva N. Industriya dozvillya ta yiyi znachennya dlya sotsialʹno-ekonomichnoho rozvytku rehionu / N. Husyeva // Ekonomichna ta sotsialʹna heohrafiya. - 2016. - Vyp. 75. - S. 55-62. - Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esg_2016_75_11.

Bochelyuk V.Y. Dozvillyeznavstvo / Bochelyuk V.Y., Bochelyuk V.V. [Navchalʹnyy posibnyk]. - K.: Tsentr navchalʹnoyi literatury, 2006. - 208 s.

https://ru.wikipedia.org/wiki/ Psykholohyya sredy.

Habrelʹ, T. 2014. Pokaznyky ta metody obgruntuvannya prostorovopredmetnykh spivvidnoshenʹ zhytlovoyi zabudovy. Tradytsiyi ta novatsiyi u vyshchiy arkhitekturno-khudozhniy osviti, Kharkiv: KHDADM, vyp. 2, s. 95–100.

Khapov, D. V. Analiz intehralʹnoho pokaznyka yakosti zhyttya naselennya [Tekst] / Denys Viktorovych Khapov // Ekonomichnyy analiz: zb. nauk. pratsʹ / Ternopilʹsʹkyy natsionalʹnyy ekonomichnyy universytet; redkol.: V. A. Deriy (holov. red.) ta in. – Ternopilʹ: Vydavnycho-polihrafichnyy tsentr Ternopilʹsʹkoho natsionalʹnoho ekonomichnoho universytetu “Ekonomichna dumka”, 2015. – Tom 19. – № 1. – S. 101-107. – ISSN 1993-0259.

Ekonomichna entsyklopediya: U trʹokh tomakh. T. 1. / Redkol.: …S. V. Mochernyy (vidp. red.) ta in. – K.: Vydavnychyy tsentr “Akademiya”, 2000. – 864 s.

Yarhyna Z.N. Éstetyka horoda. M.: Stroyyzdat, 1991. - 366s.: yl. - Nauchnoe yzdanye.

Hryhoruk P. M. ta Tkachenko I. S. V statti «Metody pobudovy intehralʹnoho pokaznyka».

Опубліковано
2019-08-12
Розділ
МІСЬКЕ БУДІВНИЦТВО ТА АРХІТЕКТУРА