МОДИФІКОВАНІ ЗОЛОВМІСНІ СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ ДЛЯ ТОНКОШАРОВОЇ КЛАДКИ

  • І. М. Риженко Національний університет водного господарства та природокористування

Анотація

Наведені результати експериментально-теоретичних досліджень сухих будівельних сумішей (СБС) для мурування з використанням енергоефективних стінових виробів. Показано, що модифікування цементно-зольних розчинів комплексними добавками, які містять суперпластифікатор у поєднанні з повітровтягувальною або водоутримуючою добавкою чи вапняно-карбонатним наповнювачем, дозволяє отримати СБС, які забезпечують весь комплекс нормованих властивостей мурувальних розчинів.

Біографія автора

І. М. Риженко, Національний університет водного господарства та природокористування
к.т.н., асистент кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності
Розділ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ВИРОБИ