Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

The process of reviewing an article in our journal is carried out using software - Public Knowledge Project> Open Journal Systems (https://pkp.sfu.ca/ojs/).

Stages of working with the article:

1. The author submits an article through the journal's website.

2. The secretary of the editorial board uploads the article and submits it for consideration at the meeting of the editorial board, where they check: design, formal features (presence and compliance with the requirements of all components of the article), scientific direction, compliance with the journal, etc.

3. In case of a positive decision, the editorial board appoints a reviewer for a more in-depth analysis of the article from among the members of the editorial board or, in the absence of a relevant specialist, sends the article for external review. In case of a negative decision, the materials of the article are returned to the author.

4. The secretary of the editorial board passes the article to the reviewer. Review of the article up to 14 days.

5. The reviewer submits comments on the article to the secretary of the editorial board. Blind review is one-sided.

6. The secretary of the editorial board passes the reviewer's remarks to the author of the article for correction. The author makes changes and submits them to the secretary of the editorial board.

7. The secretary of the editorial board submits the article with corrections to the reviewer for reconsideration.

8. In case of a positive conclusion of the reviewer, the article is recommended for publication.

9. In case of a negative opinion of the reviewer, the article is considered at a meeting of the editorial board, where by voting a decision is made to involve another reviewer or refuse to publish.

10. The process of working with the second reviewer is similar to the first.

11. Positive conclusion of the second reviewer - the article is published, negative - refusal to publish.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.