Головний редактор

Ігор Никифорович Дудар, Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет, Ukraine

Заступник головного редактора

Георгій Сергійович Ратушняк, ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Відоповідальний секретар

Віталій Вікторович Швець, ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Члени редакційної колегії збірника

Сергій Іванович Білик, Київський національний університет будівництва та архітектури, Ukraine

В’ячеслав Васильович Джеджула, Вінницький національний технічний університет, Ukraine

Олександр Іванович Голоднов, ВАТ Укрндіпроектстальконструкція ім. В. М. Шимановського, Ukraine

Олег Леонідович Дворкін, Національний університет водного господарства та природокористування, Ukraine

Михайло Федорович Друкований, Вінницький національний аграрний університет, Ukraine

Віталій Володимирович Зянько, Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет, Ukraine

Павло Васильович Кривенко, Київський національний університет будівництва та архітектури, Ukraine

Олександр Михайлович Лівінський, Українська академія наук (громадська організація), Київ

Олександр Іванович Менейлюк, Одеська державна академія будівництва та архітектури

Алла Серафимівна Моргун, Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет, Ukraine

Олександр Іванович Менейлюк, Одеська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine

Олена Омелянівна Мороз, Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет, Ukraine

Олег Васильович Мороз, Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет, Ukraine

Іван Іванович Назаренко, Київський національний університет будівництва та архітектури, Ukraine

Віталій Антонович Огородніков, Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет, Ukraine

Володимир Петрович Очеретний, Вінницький національний технічний університету, Ukraine

Ігор Павлович Паламарчук, Вінницький національний аграрний університет, Ukraine

Катерина Костянтинівна Пушкарьова, Київський національний університет будівництва та архітектури, Ukraine

Валерій Іванович Савуляк, Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет, Ukraine

Василь Романович Сердюк, Вінницький національний технічний університет, Ukraine

Мирослав Андрійович Саницький, Національний університет «Львівська політехніка», Ukraine

Іван Онуфрієвич Сівак, Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет, Ukraine

Володимир Вікторович Смоляк, Вінницький національний технічний університет, Ukraine

Володимир Іванович Снісаренко, Науково-дослідний інститут будівельного виробництва, м. Київ, Ukraine

Дмитро Вікторович Степанов, Вінницький національний технічний університет, Ukraine

Станіслав Йосипович Ткаченко, Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет, Ukraine

Валерій Павлович Уреньов, Одеська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine

Віталій Костянтинович Черненко, Київський національний університет будівництва та архітектури, Ukraine

Валерій Васильович Чистяков, Київський національний університет будівництва та архітектури, Ukraine