ЗАСТОСУВАННЯ ЧИСЛОВОГО МЕТОДУ ГРАНИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ В ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ПОВЕДІНКИ КІЛЬЦЕВОГО ФУНДАМЕНТУ

  • Алла Серафимівна Моргун Вінницький національний технічний університет
  • Роксолана Ігорівна Малачковська Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: числовий метод граничних елементів, кільцевий фундамент, напруженодеформований стан

Анотація

Отримання вихідних прогнозних даних для розрахунку несучої спроможності кільцевих
фундаментів – технічно можливих і раціональних варіантів фундаментних конструкцій споруд
баштового типу, є одним із актуальних напрямків фундаментобудування.
Деформування гранульованого грунтового середовища здійснюється при взаємному
проковзуванню зерен, а в умовах великих тисків – і при крихкому руйнуванні. Для обґрунтування
проектних рішень грунтових основ розрахунки можливі лише за допомогою сучасних числових
методів та ЕОМ.
В роботі за числовим методом граничних елементів (МГЕ) проведено прогноз нелінійного
деформування кільцевого фундаменту баштової димової труби

Біографії авторів

Алла Серафимівна Моргун, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри будівництва, міського
господарства та архітектури

Роксолана Ігорівна Малачковська, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри будівництва, міського господарства та архітектури

Опубліковано
2018-05-30
Розділ
МЕХАНІКА ҐРУНТІВ ТА ФУНДАМЕНТИ