ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗА МГЕ ПРОЦЕСУ ДЕФОРМУВАННЯ ПЛИТНОГО ФУНДАМЕНТУ

  • Алла Серафимівна Моргун Вінницький національний технічний університет
  • Ігор Ігорович Шевченко Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: осідання, метод граничних елементів, плитний фундамент, розрахунок фундамента, грунти

Анотація

В роботі з позицій механіки дисперсного пружно-пластичного середовища викладено уявлення про
особливості повердінки під впливом навантаження фундаментної плити 10 – поверхової будівлі.
Наведена методика розрахунку цього конструктивного розв’язку фундаментів для висотної споруди
за сучасними компютерними технологіями на основі числового методу граничних елементів (МГЕ).
В залежності від властивостей ґрунту і діючих напружень осадка споруди здійснюється в
результаті ущільнення чи витискування ґрунту з під фундаменту. В тому і другому випадку явище
осідання обумовлено течією ґрунту, тому природно, що на перший план розв’язку статичних задач
фундаментобудування виступає умова, чи рівняння, що визначають границю між твердим і текучим
станом ґрунту в залежності від напружень. Прикладання числового МГЕ до розвязку нелінійної задачі
геомеханіки обгрунтовано теоретичними викладками, підкріплено та проілюстровано даними
числового розрахунку.

Біографії авторів

Алла Серафимівна Моргун, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри будівництва, міського
господарства та архітектури

Ігор Ігорович Шевченко, Вінницький національний технічний університет

студент

Посилання

1. Бойко І. П. Напружено-деформований стан ґрунтового масиву при побудові нових фундаментів поблизу існуючих
будинків / І. П. Бойко, О. В. Сахаров // Основи і фундаменти: Міжвідомчий науково – технічний збірник. – К. :
КНУБА, 2004. – Вип. 28. – С. 3-10.
2. Николаевский В. Н. Современные проблемы механики грунтов / В. Н. Николаевский // Определяющие законы
механики грунтов. – М. : Стройиздат, 1975. – С. 210-227.
3. Бреббия К. Методы граничных елементов / К. Бреббия, Ж. Теллес, Л. Вроубел.- М.:Мир.1987.-525 с.
4. Моргун А. С. Нелінійні проблеми механіки ґрунтів / А. С. Моргун // Вінниця, ВНТУ, 2016. – 122 с.
Опубліковано
2017-11-30
Розділ
МЕХАНІКА ҐРУНТІВ ТА ФУНДАМЕНТИ