МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ВЕЛИКОПРОЛІТНОГО СТРУКТУРНОГО БЛОКУ СИСТЕМИ «КИСЛОВОДСЬК» ДЛЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

Автор(и)

  • В. О. Попов Вінницький національний технічний університет
  • А. А. Власко Вінницький національний технічний університет
  • О. О. Вальков Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

структура, великопролітна система, скінчено-елементна модель, оптимізація конструкцій

Анотація

У статті розглянуто особливості моделювання металоконструкцій  великопролітних структурних систем на прикладі нестандартного просторового перекриття системи «Кисловодськ», яке обпирається на п’ять несучих колон, з врахуванням ефектів перерозподілу зусиль між елеменетами пропорційно їх жорсткості; розроблено алгоритм розрахунку подібних конструкцій; удосконалено методику моделювання напружено-деформованого стану структур методом скінчених елементів у середовищі програмного комплексу “Lira”; виявлено найбільш небезпечні ділянки конструкції, які локалізовані в основному поблизу опорних стійок; запропоновано оригінальне конструктивне рішення капітелі центральної опорної стійки з чотирьохвузловим обпиранням структурного блоку; представлено конструктивні рекомендації з підвищення надійності будівельних конструкцій перекриття, що зменшують ймовірність появи аварійних ситуацій.

Біографії авторів

В. О. Попов, Вінницький національний технічний університет

к.т.н., доцент кафедри промислового та цивільного будівництва

А. А. Власко, Вінницький національний технічний університет

магістрант факультету будівництва, теплоенергетики та газопостачання

О. О. Вальков, Вінницький національний технічний університет

магістрант факультету будівництва, теплоенергетики та газопостачання

Посилання

1. Бирюлев В. В., Чибряков Г. Г. Проектировапние металлических структурных конструкций и обеспечение их надежности: Учеб. пособие. Новосибирск: НИСИ, 1985. – 82 с.
2. Броуде Б. М. О закритическом поведении гибких стенок стальніх стержней // Строительная механика и расчет сооружений. №1. 1976. С. 7 – 12.
3. Жербин М. М. Особо легкие стальные конструкции для промышленных и сельскохозяйственных зданий // Сер. стр-во и архит. №10. 1985. С. 11 – 16.
4. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. ДБН В.1.2-14-2009. [На заміну ГОСТ 27751, СТ СЭВ 3972-83, СТ СЭВ 3973-83, СТ СЭВ 4868-84]. [Чинний від 2009-12-01] – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 37 с.
5. Клячин А. З., Фурманов Б. А. Структурные конструкции из пирамид с фланцевым узловым сопряжением. М.: Стройиздат, 1983. – 84 с.
6. Конструкції будівель і споруд. Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу. ДБН В.2.6-163:2010. [На заміну СНиП II-23-81*, окрім розділів 15*-19]. [Остаточна редакція. Дата надання чинності 01.12.2011 р.] – К.: Мінрегіонбуд України, 2010. – 202 с.
7. Лубо Л. Н., Миронов Б. А. Плиты регулярной пространственной структуры. Л.: Стройиздат, 1976. – 104 с.
8. Навантаження і впливи. Норми проектування. ДБН В.1.2-:2006. [На заміну СНиП 2.01.07-85 (крім розділу 10)]. [Чинний від 2007-01-01] – К.: Мінбуд України, 2006. – 71 с. – (Державні будівельні норми України).
9. Общие правила проектирования стальных конструкций: СП 53-102-204 / ЦНИИСК им. Кучеренко. – М.: ЦНИИСК им. Кучеренко, 2005. – 131 с.
10. Попов В. О. Безфундаментні башти-атракціони з високоточним стовбуром. Монографія / В.О. Попов, І.П. Кондратенко, А.П. Ращепкін. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 208 с.
11. Прогини і переміщення. Вимоги проектування. ДСТУ Б В.1.2-3:2006. На заміну розділу 10 СНиП 2.01.07-85. [Чинний від 2007-01-01] – К.: Мінбуд України, 2006. – 10 с. – (Національний стандарт України).
12. Проектирование металлических конструкций: Спец. Курс. Учеб. Пособие для вузов / В. В. Бирюлев, И. И. Кошин, И. И. Крылов, А. В. Сильвестров. – Л.: Стройиздат, 1990. – 432 с.
13. Рекомендации по проектированию структурных конструкций / ЦНИИСК им. Кучеренко. М.: Стройиздат, 1984. – 303 с.
14. Трофимов В. И., Бегун Г. Б. Структурные конструкции (исследование, рачет и проектирование). М.: Стройиздат, 1972. – 272 с.
15. Шимановкий В. Н., Гордеев В. Н., Гринберг М. Л. Оптимальное проектирование пространственных решетчатых покрытий. Киев: Будівельник, 1987. – 224 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 0

Опубліковано

2015-06-25

Як цитувати

[1]
В. О. Попов, А. А. Власко, і О. О. Вальков, «МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ВЕЛИКОПРОЛІТНОГО СТРУКТУРНОГО БЛОКУ СИСТЕМИ ‘КИСЛОВОДСЬК’ ДЛЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ», СучТехнБудів, вип. 18, вип. 1, с. 17–24, Чер 2015.

Номер

Розділ

БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>