МОДЕЛЮВАННЯ ОПОРИ ВІТРОГЕНЕРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

Автор(и)

  • В. О. Попов Вінницький національний технічний університет
  • В. М. Шишко Вінницький національний технічний університет
  • О. Л. Жбанкова Вінницький національний технічний університет
  • О. О. Вальков Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

динамічні навантаження, вітрогенераторна установка, скінчено-елементна модель, оптимізація конструкцій

Анотація

У статті удосконалено метод моделювання напружено-деформованого стану металевих
стрижневих опор вітрогенераторних установок з вертикально розташованим широколопатевим
ротором під дією динамічних навантажень, що виникають при експлуатаційних та аварійних
ситуаціях. Засобами програмного комплексу “SCAD”, "Lira" розроблена скінчено-елементна
модель опори під дією кліматичних та технологічних динамічних навантажень, детально вивчено
стан конструкцій опори вітрогенератору при відриві однієї та декількох лопатей, заклинюванні
валу турбіни; локалізовано найбільш навантажені ділянки опори; запропоновано конструктивні
рекомендації з підвищення надійності будівельних металоконструкцій вітрогенератору та
технологічні заходи, що зменшують ймовірність появи аварійної ситуацій.

Біографії авторів

В. О. Попов, Вінницький національний технічний університет

к.т.н., доцент кафедри промислового та цивільного будівництва

В. М. Шишко, Вінницький національний технічний університет

головний інженер

О. Л. Жбанкова, Вінницький національний технічний університет

студентка

О. О. Вальков, Вінницький національний технічний університет

студент

Посилання

1. Альохін А.М. Дійсна робота антенних опор під дією ожеледньо-вітрових впливів: Автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. техн. наук: спец. 05.23.01 “Будівельні конструкції, будівлі та споруди” / Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. / А.М. Альохін – Макіївка, 2009. – 20 с.
2. Сварные строительные конструкции. В 3-х томах. Т.3. / [Лобанов Л.И., Шимановский В.Н., Шимановский А.В. и др.] – К.: ИЭС им. Е.О.Патона, 2003. – 378 с.
3. Шевченко Е.В. Оптимальное проектирование башенных радиорелейных опор / [Шевченко Е.В., Жук Н.Р., Удахин С.А.] // Вестник ДонГАСА. – Макеевка. – 2004. – №2004-2 (44). – С. 7–10.
4. Шевченко Є.В. Розрахунок баштової опори повітряної лінії електропередачі як просторової шарнірно-стрижневої системи / [Шевченко Є.В., Глухов В.О., Сапронов Ю.В., Удахін С.А.] // “Будівництво України”, 2000. – №1. – С. 41–43.
5. Прогини і переміщення. Вимоги проектування. ДСТУ Б В.1.2-3:2006. На заміну розділу 10 СНиП 2.01.07-85. [Чинний від 2007-01-01] – К.: Мінбуд України, 2006. – 10 с. – (Національний стандарт України).
6. Навантаження і впливи. Норми проектування. ДБН В.1.2-:2006. [На заміну СНиП 2.01.07-85 (крім розділу 10)]. [Чинний від 2007-01-01] – К.: Мінбуд України, 2006. – 71 с. – (Державні будівельні норми України).
7. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. ДБН В.1.2-14-2009. [На заміну ГОСТ 27751, СТ СЭВ 3972-83, СТ СЭВ 3973-83, СТ СЭВ 4868-84]. [Чинний від 2009-12-01] – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 37 с.
8. Конструкції будівель і споруд. Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу. ДБН В.2.6-163:2010. [На заміну СНиП II-23-81*, окрім розділів 15*-19]. [Остаточна редакція. Дата надання чинності 01.12.2011 р.] – К.: Мінрегіонбуд України, 2010. – 202 с.
9. Сталеві конструкції. Опори повітряних ліній електропередавання, відкриті розподільні пристрої, лінії контактних мереж транспорту, антенні споруди зв’язку, річкові гідротехнічні споруди, балки з гнучкою або перфорованою стінкою. Додаткові вимоги проектвання. ДСТУ Б В.2.6-194:2013. [На заміну СНиП II-23-81* у частині розділів 15*-19]. [Дата надання чинності 2014-01-01] – К.: Мінрегіонбуд України, 2013. – 23 с.
10. Карпиловский В.С. Вычислительный комплекс SCAD: В.С. Карпиловский, Э.З. Криксунов, А.А. Маляренко, А.В. Перельмутер та ін. – М.: Издательство АСВ; 2004 г. 592 с.
11. Общие правила проектирования стальных конструкций: СП 53-102-204 / ЦНИИСК им. Кучеренко. – М.: ЦНИИСК им. Кучеренко, 2005. – 131 с.
12. Перельмутер А.В. Башни для ветроэнергетических установок: тенденции развития / А.В. Перельмутер, М.А. Микитаренко // Вестник ДонГАСА. – Макеевка. – 2001. – №2001-5 (30). – С. 8 – 13.
13. Попов В.О. Безфундаментні башти-атракціони з високоточним стовбуром. Монографія / В.О. Попов, І.П. Кондратенко, А.П. Ращепкін. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 208 с.
14. Попов В.О. Моделювання напружено-деформованого стану опорних фланцевих вузлів баштових споруд для раціонального проектування Металеві конструкції. / В.О. Попов // Науковий журнал. Українська асоціація по металевим конструкціям. Донбаська національна академія будівництва і архітектури. Макіївка, УАМК, ДНАБіА, 2009 №4 С. 228 – 236.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 7

Як цитувати

[1]
В. О. Попов, В. М. Шишко, О. Л. Жбанкова, і О. О. Вальков, «МОДЕЛЮВАННЯ ОПОРИ ВІТРОГЕНЕРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ», СучТехнБудів, вип. 16, вип. 1, с. 6–11, Жов 2014.

Номер

Розділ

БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>