ОПТИМІЗАЦІЯ ПАЛЬОВОГО ПОЛЯ ВИСОТНОЇ 9-ТИ ПОВЕРХОВОЇ БУДІВЛІ ЗА ЧИСЛОВИМ МЕТОДОМ ГРАНИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

  • А. С. Моргун Вінницький національний технічний університет
  • В. О. Попов Вінницький національний технічний університет
  • О. В. Бень Вінницький національний технічний університет
  • Е. Шульц Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті викладено сучасна методика визначення несучої здатності фундаментної
конструкції пальового поля будівлі з використанням чисельного методу граничних елементів і
рішень Р. Міндліна для переміщень в півпросторі. У розрахунках враховано взаємовплив активних
зон сусідніх паль.
В роботі проведено оптимізацію пальового поля будівлі.
Проведено порівняння двох можливих варіантів проектних рішень, виконаних з
урахуванням вимог щодо економічних витрат основних будівельних матеріалів.

Біографії авторів

А. С. Моргун, Вінницький національний технічний університет
д.т.н. професор, зав. кафедри Промислового та цивільного будівництва
В. О. Попов, Вінницький національний технічний університет
к.т.н. доцент кафедри промислового та цивільного будівництва
О. В. Бень, Вінницький національний технічний університет
студент
Е. Шульц, Вінницький національний технічний університет
студент
Розділ
МЕХАНІКА ҐРУНТІВ ТА ФУНДАМЕНТИ