МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ЕЛЕМЕНТІВ ПІДСИЛЕННЯ ДИМОВОЇ ТРУБИ ВИСОТОЮ 150 М ДЛЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

Автор(и)

  • В. О. Попов Вінницький національний технічний університет
  • О. О. Білоус Вінницький національний технічний університет
  • А. А. Власко Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

димова труба з монолітного залізобетону, полімер-композиційні матеріали, скінчено-елементна модель, оптимізація конструкцій

Анотація

У статті розглянуто основи моделювання металоконструкцій підсилення димової башти-труби, що, внаслідок комплексної реконструкції, перетворюється у зовнішній залізобетонний каркас для внутрішнього газовідводного трубчастого осердя, виготовленого з композиційних матеріалів; удосконалено метод моделювання напружено-деформованого стану комбінованих сталебетонних систем під дією кліматичних та динамічних сейсмічних навантажень. Засобами програмного комплексу “SCAD” розроблена скінчено-елементна модель димової труби після підсилення, вивлено найбільш небезпечні ділянки конструкції, які локалізовані в рівні нижнього опорного перекриття; запропоновано конструктивні рекомендації з підвищення надійності будівельних конструкцій підсилення та технологічні заходи, що зменшують ймовірність появи аварійної ситуацій.

Біографії авторів

В. О. Попов, Вінницький національний технічний університет

к.т.н., доцент кафедри промислового та цивільного будівництва

О. О. Білоус, Вінницький національний технічний університет

магістрант факультету будівництва, теплоенергетики та газопостачання

А. А. Власко, Вінницький національний технічний університет

магістрант факультет будівництва, теплоенергетики та газопостачання

Посилання

1. Дымовые трубы: традиции и инновации: монография / В. М. Асташкин, В. С. Жолудов, А.З. Корсунский и др.; под ред. д-ра техн. наук, проф. В. М. Асташкина и канд. техн. наук А. З. Корсунского. – Челябинск: Издательский центр ЮурГУ, 2011. – 496 с.
2. Дужих Ф.П. Промышленные дымовые и вентилляционные трубы: Справочное издание / Ф.П. Дужих, В.П. Осоловский, М.Г. Ладыгичев; под ред. Ф.П. Дужих. – М.: Теплотехник, 2004.
3. Дымовые трубы / А.М. Ельшин, М.Н. Ижорин, В.С. Жолудов, Е.Г. Овчаренко; под ред. С.В. Сатьянова. – М.: Стройиздат, 2001.
4. Субботин Е. В. Современные подходы к эксплуатации, надзору и ремонту дымовых труб / Е.В. Субботин, В.А. Пазущан, В.М. Асташкин // Проблемы эксплуатации и оценка технического состояния строительных промышленных фондов, отработавших установленные сроки: науч.-инф. сб. № 1 / Научно-промышленный консорциум «Ресурс». – Челябинск: Изд-во ЮурГУ, 2002.
5. Прогини і переміщення. Вимоги проектування. ДСТУ Б В.1.2-3:2006. На заміну розділу 10 СНиП 2.01.07-85. [Чинний від 2007-01-01] – К.: Мінбуд України, 2006. – 10 с. – (Національний стандарт України).
6. Навантаження і впливи. Норми проектування. ДБН В.1.2-:2006. [На заміну СНиП 2.01.07-85 (крім розділу 10)]. [Чинний від 2007-01-01] – К.: Мінбуд України, 2006. – 71 с. – (Державні будівельні норми України).
7. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. ДБН В.1.2-14-2009. [На заміну ГОСТ 27751, СТ СЭВ 3972-83, СТ СЭВ 3973-83, СТ СЭВ 4868-84]. [Чинний від 2009-12-01] – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 37 с.
8. Конструкції будівель і споруд. Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу. ДБН В.2.6-163:2010. [На заміну СНиП II-23-81*, окрім розділів 15*-19]. [Остаточна редакція. Дата надання чинності 01.12.2011 р.] – К.: Мінрегіонбуд України, 2010. – 202 с.
9. Карпиловский В.С. Вычислительный комплекс SCAD: В.С. Карпиловский, Э.З. Криксунов, А.А. Маляренко, А.В. Перельмутер та ін. – М.: Издательство АСВ; 2004 г. 592 с.
10. Общие правила проектирования стальных конструкций: СП 53-102-204 / ЦНИИСК им. Кучеренко. – М.: ЦНИИСК им. Кучеренко, 2005. – 131 с.
11. Попов В.О. Безфундаментні башти-атракціони з високоточним стовбуром. Монографія / В.О. Попов, І.П. Кондратенко, А.П. Ращепкін. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 208 с.
12. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, пожежі. Будівництво в сейсмічних районах України. ДБН В.1.1.12:2006. Введ. з 2 січня 2007 р. на заміну СНиП ІІ-7-81*. К.: Мінбуд України, 2006. – 77 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 2

Опубліковано

2015-06-25

Як цитувати

[1]
В. О. Попов, О. О. Білоус, і А. А. Власко, «МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ЕЛЕМЕНТІВ ПІДСИЛЕННЯ ДИМОВОЇ ТРУБИ ВИСОТОЮ 150 М ДЛЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ», СучТехнБудів, вип. 18, вип. 1, с. 6–12, Чер 2015.

Номер

Розділ

БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>