ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

  • Тетяна Василівна Сердюк Вінницький національний технічний університет https://orcid.org/0000-0002-2988-4159
  • Марина Сергіївна Пляцок Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, інноваційні процеси, будівництво

Анотація

Будівельна галузь є надзвичайно чутливою та залежною від загального стану економіки. Адже в періоди фінансових криз в країні показники будівництва погіршувались значно більшими темпами, ніж в середньому по економіці, і відновлення діяльності підприємств галузі відбувалось повільніше за інші види діяльності. Це обумовлює важливість активізації інноваційної діяльності в галузі, спрямованої на нівелювання негативних коливань, викликаних тісною залежністю від макроекономічного стану. Ефективність розвитку інновацій на підприємствах будівельного сектору обумовлена взаємоув’язуванням багатьох чинників, серед яких зокрема потенціал науки, структура виробництва, ресурсна база і система управління підприємств, дієвість методів стимулювання з боку держави. Ефективні інноваційні процеси на підприємствах будівельної галузі – це фактор підвищення конкурентоспроможності кожного окремого виробника. Існує багато чинників стримання інноваційної активності на підприємствах галузі, на наш погляд до основних з них в даній галузі можна віднести: законодавчі, ринкові, управлінські. Будівельна галузь, на відміну від, скажімо, машинобудівної, не вважається такою, що визначає технологічний розвиток економіки. Проте велика частка вартості будівництва в інвестиційних проектах не може не впливати на рішення щодо інвестування в усіх сферах діяльності, що підтверджує необхідність інноваційних процесів на підприємствах галузі. Будівельне підприємство у своїй інноваційно-інвестиційній діяльності повинно прагнути до підвищення конкурентоспроможності своєї продукції та послуг за рахунок зниження експлуатаційних витрат, ціни, покращення якісних, енергетичних, екологічних та функціональних параметрів продукції.

Біографії авторів

Тетяна Василівна Сердюк, Вінницький національний технічний університет

канд. екон. наук, доцент кафедри будівництва, міського господарства і архітектури Вінницького національного технічного університету

Марина Сергіївна Пляцок, Вінницький національний технічний університет

студентка Вінницького національного технічного університету

Посилання

Zakon Ukrayiny «Pro innovatsiynu diyalʹnistʹ». Elektronnyy resurs. Dostupnyy z: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15.

Otsinka efektyvnosti innovatsiynoyi diyalʹnosti pidpryyemstv. Monohrafiya / M. V. Chorna, S. V. Hlukhova // Elektronnyy resurs. Dostupnyy z: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/28296/3/Chorna_Otsinka_efektyvnosti_innovat siinoi_2012.pdf.

Seniv B. H. Suchasnyy stan ta perspektyvy rozvytku budivelʹnoyi haluzi Ukrayiny / B. H. Seniv // Innovatsiyna ekonomika. – 2010. – № 3. – S. 19-24.

Serdyuk T.V., Mistse ta rolʹ ratsionalizatorsʹkoyi diyalʹnosti v suchasniy systemi hospodaryuvannya. / T. V. Serdyuk, S. YU. Franyshyna // Suchasni tekhnolohiyi, materialy i konstruktsiyi v budivnytstvi: Naukovo-tekhnichnyy zhurnal. – Vinnytsya: VNTU. – 2016. - № 1(20). – 128 s. Elektronnyy resurs. Dostupnyy z: https://stmkvb.vntu.edu.ua/index.php /stmkvb/article/view/455.

Serdyuk T.V. Pryami i nepryami zasoby stymulyuvannya innovatsiy v vitchyznyaniy ekonomitsi/ T.V. Serdyuk, O.M. Adamchuk // Innovatsiyni tekhnolohiyi v budivnytstvi: Mizhnarodna naukovo-tekhnichna konferentsiya 5-7 zhovtnya 2016 r. m. Vinnytsya. – Elektronnyy resurs. Dostupnyy z: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2016/paper/view File/1644/1335.

Alekseev A. A. Mekhanyzm tekhnolohycheskykh ynnovatsyy v stroytelʹstve. / A. A. Alekseev // Elektronnyy resurs. Dostupnyy z: http://ecsn.ru/files/pdf/201510/201510_73.pdf.

Danylko V. K. Vykorystannya innovatsiynykh tekhnolohiy yak osnova pidvyshchennya konkurentospromozhnosti pidpryyemstv budivelʹnoyi haluzi / V. K. Danylko, S. A. Didkivsʹkyy // Elektronnyy resurs. Dostupnyy z: http://ven.ztu.edu.ua/article/view/36515/37104.

Опубліковано
2019-02-26
Розділ
ОРГАНІЗАЦІЯ, УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКА В БУДІВНИЦТВІ