ЕКВІВАЛЕНТНА ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ В ЦИЛІНДРИЧНОМУ ОБ’ЄМІ З РОЗЧИНОМ

  • Станіслав Йосипович Ткаченко Вінницький національний технічний університет
  • Дмитро Іванович Денесяк Вінницький національний технічний університет
  • Ксенія Олександрівна Іщенко Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: еквівалентний коефіцієнт теплопровідності, коефіцієнт конвекції, коефіцієнт тепловіддачі, стаціонарний режим

Анотація

В роботі наводяться результати експериментального визначення еквівалентного коефіцієнта теплопровідності методом регулярного теплового режиму в обмеженому просторі для системи «вода-стінка-в’язка рідина». Отримані результати співставлено із результатами експериментальних та аналітичних досліджень відомих авторів. Описано умови протікання
теплообмінного процесу під час експерименту, можливі фактори, які призводять до похибок та їх вплив на отримані результати.

Доведено, що в залежності від схеми теплообмінних процесів, експериментальні коефіцієнти теплопровідності в циліндричному об’ємі мають вищі значення ніж розрахункові в щілинних каналах.

Біографії авторів

Станіслав Йосипович Ткаченко, Вінницький національний технічний університет

д. т. н., професор, завідувач кафедри теплоенергетики

Дмитро Іванович Денесяк, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри теплоенергетики

Ксенія Олександрівна Іщенко, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри теплоенергетики

Опубліковано
2018-05-30
Розділ
ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД