ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ РЕГУЛЯРНОГО РЕЖИМУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ТЕПЛООБМІНУ В ОБМЕЖЕНОМУ ОБ’ЄМІ

Автор(и)

  • Станіслав Йосипович Ткаченко Вінницький національний технічний університет
  • Дмитро Іванович Денесяк Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

регулярний режим, нестаціонарний теплообмін, коефіцієнт тепловіддачі, дослідження теплообміну

Анотація

Обґрунтована можливість застосування методів регулярного теплового режиму для аналізу
експериментальних даних, отриманих у обмеженому об’ємі у вигляді циліндричної ємності, заповненої
в’язкою рідиною. Встановлено переваги застосування, такі як зменшення кількості вимірювань та
визначення області даних обробка яких дасть більш достовірний результат ніж квазістаціонарні
методи. Представлені результати розрахунку коефіцієнтів тепловіддачі та теплопередачі
нестаціонарними методами та представлено результати співставлення цих даних з
експериментальними.

Біографії авторів

Станіслав Йосипович Ткаченко, Вінницький національний технічний університет

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Теплоенергетики»

Дмитро Іванович Денесяк, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри теплоенергетики

Посилання

1. Кондратьев Г.М. Регулярный тепловой режим / Г. М. Кондратьев. – М. : Государственное издательство технико-
теоретической литературы, 1954. – 408 с.
2. Лыков А. В. Тепломассообмен. Справочник / А. В. Лыков. – М. : «Энергия», 1971. – 560 с.
3. Осипова В. А. Экспериментальное исследование процессов теплообмена. Учеб. пособие для вузов. — 3-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Энергия, 1979. — 320 с.
4. Михеев М. А. Основы теплопередачи / М. А. Михеев. – [2-е изд.]. – М. : Энергоатомиздат, 1949 – 396 с.
5. Исаченко В. П. Теплопередача : учебн. для вузов / В. П. Исаченко [и др.]. – [3-е изд. доп.]. – М. : Энергия, 1975. – 488
с.
6. С. Й. Ткаченко, Д. І. Денесяк Ефективний коефіцієнт теплопровідності за умов теплообміну в обмеженому просторі
[Електронний ресурс] режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/16961/ 3161.pdf?sequence=3
7. Ткаченко С. Й. Нові методи визначення інтенсивності теплообміну в системах переробки органічних відходів /
С. Й. Ткаченко, Н. В. Пішеніна. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 148 с.
8. Тейлор Дж. Введение в теорию ошибок. Пер. с англ. / Дж. Тейлор. – М. : Мир, 1985. – 272 c.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 0

Опубліковано

2017-11-30

Як цитувати

[1]
С. Й. Ткаченко і Д. І. Денесяк, «ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ РЕГУЛЯРНОГО РЕЖИМУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ТЕПЛООБМІНУ В ОБМЕЖЕНОМУ ОБ’ЄМІ», СучТехнБудів, вип. 23, вип. 2, Лис 2017.

Номер

Розділ

ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають