ПЕРЕРОЗПОДІЛ ЗУСИЛЬ МІЖ ЕЛЕМЕНТАМИ СТОВПЧАСТОГО ПАЛЬОВОГО ФУНДАМЕНТУ

  • Наталя Вікторівна Блащук Вінницький національний технічний університет
  • Ірина Вікторівна Маєвська Вінницький національний технічний університет
  • Микола Миколайович Попович Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: стовпчастий пальовий фундамент, ґрунтова основа, палі, ростверк, перерозподіл навантаження, ступінь реалізації несучої здатності палі

Анотація

Виконане фізичне (на маломасштабних моделях) та математичне моделювання стовпчастого
пальового фундаменту з різними геометричними параметрами та в різних ґрунтах.
Встановлено, що перерозподіл навантаження між палями фундаменту залежить від етапу
навантаження і жорсткості ростверку. По мірі зростання навантаження на кущ осереднене
навантаження на палю у складі фундаменту зростає і для пальових фундаментів у піщаних ґрунтах
перевищує несучу здатність одиночної палі. На початкових етапах завантаження при жорстких
ростверках найбільше зусилля сприймають кутові палі, найменше – центральні, при подальшому
збільшенні навантаження і наближенні його до граничного значення виникає перерозподіл зусиль з
кутових і крайніх паль до центральної внаслідок вичерпання несучої здатності кутових паль. Для
гнучких ростверків навантаження між палями групи спочатку розподіляється рівномірно, а по мірі
зростання навантаження найбільше зусилля бере на себе центральна паля.
Ступінь реалізації несучої здатності палі у складі пальового фундаменту залежить від відносної
довжини і кроку паль. Реалізація несучої здатності паль у складі фундаменту підвищується із
збільшенням кроку паль та із збільшенням їх відносної довжини. При відносній довжині паль (l/d) менше
15 їх розміри сумірні з розмірами ростверків в плані і такі пальові фундаменти краще розглядати як
єдиний ґрунто-пальовий масив.
При збільшенні осьової відстані між палями частка навантаження, яку бере на себе ростверк,
збільшується, оскільки збільшується площа контакту плити ростверку з ґрунтовим масивом; при
збільшенні значення приведеної довжини паль навантаження, яке сприймає ростверк, зменшується, а
палі беруть на себе більшу частку навантаження.
Використання одержаних залежностей при розрахунках дозволить забезпечити при проектуванні
економію матеріалів паль на величину до 40%

Біографії авторів

Наталя Вікторівна Блащук, Вінницький національний технічний університет

 к. т. н., доцент

Ірина Вікторівна Маєвська, Вінницький національний технічний університет

к. т. н., доцент

Микола Миколайович Попович, Вінницький національний технічний університет

к. т. н., доцент

Опубліковано
2018-05-30
Розділ
МЕХАНІКА ҐРУНТІВ ТА ФУНДАМЕНТИ