ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА ДЛЯ СПАЛЮВАННЯ ТЮКІВ СОЛОМИ

  • Лілія Анатоліївна Боднар Вінницький національний технічний університет
  • Роман Володимирович Сливко ПП «Зерносвіт»
Ключові слова: водогрійний котел, солома, температура відхідних газі, коефіцієнт корисної дії, коефіцієнт надлишку повітря

Анотація

В роботі проведено експериментальні дослідження показників роботи теплогенератора для
спалювання тюків соломи потужністю 1500 кВт. Проведено порівняння розрахункових і
експериментальних даних по температурі димових газів на виході з теплообмінника котла з
врахуванням коефіцієнта забруднення поверхні ψ=1, ψ=0,9, ψ=0,8. Результати розрахунку показали,
що розходження між розрахунковими і експериментальними значеннями температур газів на виході з
котла при ψ=1 становлять 8}16 %, при ψ=0,9 розходження становлять 4}13,8 %, при ψ=0,8 –
2,1}16,6 %. Запропоновано особливості розрахунку теплогенераторів на соломі.

Біографії авторів

Лілія Анатоліївна Боднар, Вінницький національний технічний університет

к.т.н., доцент кафедри теплоенергетики

Роман Володимирович Сливко, ПП «Зерносвіт»

інженер

Посилання

1. Железная Т. А. Комплексный анализ технологий производства энергии из твердой биомассы в Украине / Т. А.
Железная, О. И. Дроздова // Теплоэнергетика. – 2014. – №4. – с. 16-20.
2. Енергетична стратегія України до 2030 року [Електронний ресурс]. Режим
доступу: http://www.niss.gov.ua/public/File/2014_nauk_an_rozrobku/Energy%20Strategy%202035.pdf
3. Hardy T. Negative effects of biomass combustion and co-combustion in boilers/ T. Hardy, A. Musialik-Piotrovska. J.
Ciolek// Environment protection engineering. – 2012. – №1. – с. 25-33.
4. Боднар Л. А. Експериментальні дослідження показників роботи теплогенератора потужністю 1500 кВт на соломі //
Л. А. Боднар, Д. В. Степанов, Р. В. Сливко/ Наукові праці Вінницького національного технічного університету
[Електронний ресурс] – 2017. – №1. – https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/497/494.
5. Степанов Д. В. Енергетична та екологічна ефективність водогрійних котлів малої потужності. Монографія / Д. В.
Степанов, Л. А. Боднар. – Вінниця: ВНТУ, 2011 – 151
6. Михеев М. А. Основы теплопередачи / М. А. Михеев, И. М. Михеева. Изд. 2-е, М. : Энергия, 1977. – 344 с.
Опубліковано
2017-11-30
Розділ
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В БУДІВНИЦТВІ