ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ТЕПЛООБМІНУ В ГАЗОТРУБНОМУ ТЕПЛООБМІННИКУ ВОДОГРІЙНОГО КОТЛА

Автор(и)

  • Л. А. Боднар Вінницький національний технічний університет
  • І. В. Лепетан Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

водогрійний котел, інтенсифікація теплообміну, коефіцієнт тепловіддачі, втрати тиску

Анотація

В роботі проведено дослідження ефективності інтенсифікації теплообміну в газотрубному теплообміннику водогрійного котла, проведено порівняльний аналіз залежностей для розрахунку інтенсивності теплообміну. Досліджено вплив відносного кроку закручування інтенсифікатора s/d на коефіцієнт тепловіддачі з боку газів та втрати тиску в газотрубному теплообміннику. На основі чисельних розрахунків запропоновано залежність для розрахунку інтенсивності теплообміну в газотрубній частині котла. Показано, що конвективний коефіцієнт тепловіддачі після встановлення інтенсифікаторів збільшується в 1,7…2 рази при зростанні втрат тиску в 1,62…1,9 разів порівняно з варіантом без інтенсифікації теплообміну при цьому коефіцієнт корисної дії котла збільшився на 5 %.

Біографії авторів

Л. А. Боднар, Вінницький національний технічний університет

к.т.н., доцент кафедри теплоенергетики

І. В. Лепетан, Вінницький національний технічний університет

студент

Посилання

1. Степанов Д. В. Енергетична та екологічна ефективність водогрійних котлів малої потужності. Монографія / Д. В. Степанов, Л. А. Боднар. – Вінниця: ВНТУ, 2011 – 151 с.
2. Коваленко Л. М. Теплообменники с интенсификацией теплоотдачи / Л. М. Коваленко, А. Ф. Глушков. – М. : Энергоатомиздат, 1986. – 238 с.
3. Гухман А. А. Интенсификация конвективного теплообмена и проблема сравнительной оценки теплообменных поверхностей / А. А. Гухман // Теплоэнергетика. – 1977. – № 4. – С. 5–8.
4. Петренко В. П. Інтенсифікація теплообміну в апаратах харчових виробництв та холодильних машин / В. П. Петренко. – К.: НУХТ, – 2010 – 170 с.
5. Боднар Л. А. Ефективні методи інтенсифікації теплообміну в круглих каналах / Л. А. Боднар, Д. В. Степанов // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 3 – С. 73 – 78.
6. Пат. 102615 України, МПК7 F24H1/00. Водогрійний котел / Боднар Л. А., Степанов Д. В., Робак М. Г.; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. університет. – № 201504315; опубл.10.11.2015, Бюл. №21.
7. Колядин Е. А. Исследование и научное обоснование интенсификации теплообмена в судовых газотрубных утилизационных котлах : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. техн. наук: спец. 05.08.05 «Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные)»/ Е. А. Колядин. – Астрахань, 2007. – 20 с.
8. Щукин В. К. Теплообмен и гидродинамика внутренних потоков в полях массовых сил / В. К. Щукин. – М. : Машиностроение, 1980. – 240 с.
9. Перспективы использования отходов сельского хозяйства для производства энергии в Украине. Аналитическая Записка БАУ №7 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.uabio.org/img/files/docs/Position-paper-uabio-7-ru.pdf

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 6

Опубліковано

2017-03-17

Як цитувати

[1]
Л. А. Боднар і І. В. Лепетан, «ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ТЕПЛООБМІНУ В ГАЗОТРУБНОМУ ТЕПЛООБМІННИКУ ВОДОГРІЙНОГО КОТЛА», СучТехнБудів, вип. 21, вип. 2, с. 93–98, Бер 2017.

Номер

Розділ

ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають