ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГООЩАДНОСТІ БАГАТОПОВЕРХОВИХ БУДИНКІВ ШЛЯХОМ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВУЗЛІВ ПРИМИКАННЯ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Автор(и)

  • Георгій Сергійович Ратушняк Вінницький національний технічний університет
  • Андрій Михайлович Очеретний концерн «Поділля»
  • Оксана Юріївна Материнська Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

термограма, термічний опір,, огороджувальні конструкції, вузли примикання, енергоощадність, багатоповерхові будинки

Анотація

За результатами тепловізійного обстеження багатоповерхового житлового будинку,
побудованого з дотриманням сучасних вітчизняних нормативних вимог щодо термічного опору
огороджувальних конструкцій, виявлено характерні місця з підвищеними тепловтратами.
Тепловізійні обстеження виконано в січні , що є найбільш холодним зимнім місяцем. Установлено, що фактичний термічний опір стін та вікон збігається з нормативним. Виявлено вузли елементів
зовнішніх огороджувальних конструкцій з підвищеними величинами тепловтрат. З метою
підвищення енергоефективності будівлі, запропоновано конструктивне виконання утеплення вузлів
примикання перекриття на горищі та цоколя технічного підпілля.

Біографії авторів

Георгій Сергійович Ратушняк, Вінницький національний технічний університет

кандидат технічних наук, професор

Андрій Михайлович Очеретний, концерн «Поділля»

заступник генерального директора концерну «Поділля»

Оксана Юріївна Материнська, Вінницький національний технічний університет

аспірант

Посилання

1. Закон України " Про енергозбереження" [Електронний ресурс] : станом на 1 липня 1994 р. / Верховна Рада
України. – Офіц. вид. – К.: Відомості Верховної Ради, 1994.–283 с.
2. Закон України "Про енергетичну ефективність будівель" [Електронний ресурс]: за станом на 2 червня 2017 р. /
Верховна Рада України.– Офіц. вид.–К.: Відомості Верховної Ради, 2017.–204 с.
3. Ратушняк Г. С. / Енергоефективність індивідуальних систем теплопостачання квартир в багатоповерхових
житлових будівлях / Г. С. Ратушняк, А. М. Очеретний // Вісник ВПІ.–2016-№5.–с.11–17.
4. Ратушняк Г. С./ Оцінка доцільності підвищення термічного опору огороджувальних конструкцій багатоповерхових
житлових будинків / Г. С. Ратушняк, А. М. Очеретний / Вісник ВПІ.–2016.–№6–с.11-16.
5. Бещинська О. В. / Оцінка якості теплоізоляційних характеристик огороджувальних конструкцій існуючих будівель
/ О. В. Бещинська, Г. С. Ратушняк " Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання." Вип. 9.–К.:КНУБА.–
2000.с.107-111.
6. Фаренюк Г. П. Основи забзпечення енергоефективності будинків та теплової надійності огороджувальних
конструкцій / Г.П. Фаренюк – К.: Гамма-принт, 2009.–137с.
7. Дудар І. Н. Енергозбереження в міському будівництві./ І. Н. Дудар, Л. В. Кучеренко, В. В. Швець.– Вінниця:
ВНТУ, 2015.-57с.
8. Ратушняк Г. С. Управління проектами енергозбереження шляхом термореновації будівель: навч. посіб./ Г. С.
Ратушняк, О. Г. Ратушняк.– Вінниця: Універ–Вінниця, 2006.-120с.
9. Менейлюк А. И. Влияние технологических особенностей устройства вентилируемых фасадных систем на их
теплоизоляционные свойства / А. И. Менейлюк, И. И. Бабий, И. А. Менейлюк / Вісник ХНУБА–Вип. 58
Харків.2014–с.131-135.
10. ДСТУ Б. А. 2.2-12-2015. Енергетична ефективність будівель.–К.: Мінрегіонбуд України.2015.-197с.
11. ДБН В.2.6-31-2006. Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель.–К.: Держкомбуд.2006.-69с.
12. Ратушняк Г. С. Енергоаудит багатоповерхових житлових будинків з використанням тепловізійних зйомок / Г. С.
Ратушняк, А. М. Очеретний // сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві – 2017.–№1.с.84-93.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 15

Опубліковано

2017-11-30

Як цитувати

[1]
Г. С. Ратушняк, А. М. Очеретний, і О. Ю. Материнська, «ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГООЩАДНОСТІ БАГАТОПОВЕРХОВИХ БУДИНКІВ ШЛЯХОМ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВУЗЛІВ ПРИМИКАННЯ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ», СучТехнБудів, вип. 23, вип. 2, Лис 2017.

Номер

Розділ

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В БУДІВНИЦТВІ

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>