ДРОСЕЛЬНІ ПРИСТРОЇ ІЗ ЗРУЧНООБТІЧНИМИ ВИКОНАВЧИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ РЕГУЛЮВАННЯ ВИТРАТИ АЕРОДИНАМІЧНИХ ПОТОКІВ В СИСТЕМАХ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА АСПІРАЦІЇ

Автор(и)

  • Георгій Сергійович Ратушняк Вінницький національний технічний університет
  • Роман Володимирович Степанковський Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

аспірація, вентиляція, дросельний пристрій, витрата, енергоємність, розтягувальна вставка

Анотація

В роботі обґрунтовано актуальність застосування в системах вентиляції та аспірації
енергоощадних засобів регулювання витрати робочого середовища в аеродинамічних мережах.
Підкреслено, що зменшення енергоємності систем вентиляції та аспірації можна досягти шляхом
впровадження вдосконалених конструкцій дросельних регулювальних пристроїв витрати робочого
середовища аеродинамічних потоків. Наведено інноваційні конструкції дросельних пристроїв зі зручно
обтічними виконавчими елементами, які зменшують турбулентність, тобто покращують
аеродинамічні властивості протікання струмини робочого середовища в корпусі дроселя. В якості
регулювальних виконавчих елементів запропоновано використовувати герметично закріплену в
корпусі дроселя еластичну розтягувальну вставку, що переміщується регулювально-запірними
елементами за допомогою регулювальних пристроїв різного конструктивного виконання.

Біографії авторів

Георгій Сергійович Ратушняк, Вінницький національний технічний університет

к.т.н., професор, декан факультету будівництва, теплоенергетики та
газопостачання

Роман Володимирович Степанковський, Вінницький національний технічний університет

магістр з теплогазопостачання і вентиляції

Посилання

1. Арсирий В. А. Неравнозначность влияния сопротивлений на параметры аэродинамической системы в зонах
избыточного давления и разрежения / В. А. Арсирий, В. П. Ярошевский // Праці Одеського політехнічного
університету. Енергетика. Теплотехніка. Електротехніка. Вип. 1(35), Одесская государственная академия
строительства и архитектуры. 2011, – с. 74-77.
2. Богуславский Л. Д. Энергосбережение в системах теплоснабжения, вентиляции и кондиционировании воздуха:
справ. пособие / Л. Д. Богуславский, В. И. Ливчак, В. П. Титов. – М.: Стройиздат, 1990. – 624 с.
3. Клименко Г. М. Аналітичні дослідження повітряної струмини при витіканні з перфорованої поверхні /
Клименко Г. М., Довгалюк В. Б., Мілейковський В. О. // Вентиляція, освітлення і теплогазопостачання: Науково-
технічний збірник. Випуск 17. Відповідальний редактор Е. С. Малкін.- К. : КНУБА, 2014. - 147 с. - С.10-15.
4. Ратушняк Г. С. Снижение расхода энергии системами вентиляции путем совершенствования аэродинамических
свойств фасонных частей / Г. С. Ратушняк, Р. В. Степанковский // Вестник БрГТУ. Водохозяйственное
строительство, теплоэнергетика и геоэкология.- Брест.-2013. - № 2(80). – С. 82 – 85.
5. Вентилювання приміщень : навч. посіб. / С. С. Жуковський, О. Т. Возняк, О. М. Довбуш, З. С. Люльчак; Нац. ун-т
"Львів. політехніка". - Львів, 2007. – 476 c.
6. Ратушняк Г. С. Регулювання витрати аеродинамічних потоків в системах вентиляції та аспірації: монографія /
Г. С. Ратушняк, Р. В. Степанковський – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 112 c.
7. Ратушняк Г. С. Енергоощадні схеми вентиляційних систем з вдосконаленою конструкцією регулюючих пристроїв /
Г. С. Ратушняк, Р. В. Степанковський // Енергоефективність в будівництві та архітектурі, К. : КНУБА, 2013. - Вип.
4.- С. 231 - 235.
8. Ратушняк Г. С. Оцінка енергоємності регулювання витрати аеродинамічних потоків в системах вентиляції та
аспірації / Г. С. Ратушняк, О. Г. Лялюк, Р. В. Степанковський // Сучасні технології, матеріали і конструкції в
будівництві. - 2016. - № 1 - С. 114 - 118.
9. Пат. 44940 UA , МПК F16K 7/00, В08В 15/00. Дросельний пристрій / Г.С. Ратушняк, Р. В. Степанковський.- №
u201903248; заявл. 06.04.2009 ; опубл. 26.10.09, Бюл. № 20.
10. Пат. 62410 UA, МПК F24F 13/02, F24F 13/08. Дросельний пристрій / Г. С. Ратушняк, Р. В. Степанковський. - №
u20401773; заявл. 15.02.2011; опубл. 25.06.2011, Бюл. № 16.
11. Пат. 66911UA, МПК F16K 7/00, B08B 15/00. Дросельний пристрій / Г.С. Ратушняк, Р. В. Степанковський. - №
u201107809 ; заявл. 21.06.2011 ; опубл. 25.01.2012, Бюл. № 2

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 0

Опубліковано

2017-11-30

Як цитувати

[1]
Г. С. Ратушняк і Р. В. Степанковський, «ДРОСЕЛЬНІ ПРИСТРОЇ ІЗ ЗРУЧНООБТІЧНИМИ ВИКОНАВЧИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ РЕГУЛЮВАННЯ ВИТРАТИ АЕРОДИНАМІЧНИХ ПОТОКІВ В СИСТЕМАХ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА АСПІРАЦІЇ», СучТехнБудів, вип. 23, вип. 2, Лис 2017.

Номер

Розділ

ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>