ПРИКЛАДАННЯ ПК ANSYS ДО ТОПОЛОГІЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

  • Алла Серафимівна Моргун Вінницький національний технічний університет
  • Микола Миколайович Сорока Одеська державна академія будівництва та архітектури
  • Юрій Гарбар Вінницький національний технічний університет
  • АндрійАндрій Москалюк Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: будівельні конструкції, оптимальне проектування, оптимізація, програмні комплекси

Анотація

Розглядається застосування програмного комплексу ANSYS для розв’язку задач топологічної
оптимізації будівельних конструкцій. Топологічна оптимізація ще на етапі проектування дозволяє
знайти найбільш оптимальну вісь конструкції з найбільш раціональним розподіленням матеріалу з
метою зниження маси конструкції та сприятиме зниженню кошторисної вартості будівельної
конструкції. Задача розв’язується на основі оптимізації ступеня щільності матеріалу.

Біографії авторів

Алла Серафимівна Моргун, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри будівництва, міського
господарства та архітектури

Микола Миколайович Сорока, Одеська державна академія будівництва та архітектури

канд. техн. наук, доцент кафедри будівельної механіки

Юрій Гарбар, Вінницький національний технічний університет

студент

АндрійАндрій Москалюк, Вінницький національний технічний університет

студент

Посилання

1. Федорова Н. Н., Вальгер С. А., Данилов М. Н., Захарова Ю. В. Основы работы в ANSYS 17. – М.: ДМК Пресс, 2017.
– 210 с.
2. Пермяков В. А., Перельмутер А. В., Юрченко В. В. Оптимальное проектирование стальных стержневых
конструкций. – К,: ТОВ «Издательство «Сталь», 2008. – 538 с.
3. Бекшаев С.Я. Об оптимальном расположении промежуточной опоры продольно сжатого стержня. Вісник одеської
державної академії будівництва та архітектури. вип. 60, Одеса, ОДАБА, 2012, с.400-406
4. Моргун А. С., Сорока М. М. Розв’язання задач параметричної оптимізації будівельних конструкцій в ПК ANSIS /
Вісник ВПІ. – № 5. – 2017. – С. 27-30.
Опубліковано
2017-11-30
Розділ
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА