СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ ЗІ ЗМІННОЮ ВИТРАТОЮ ПОВІТРЯ: ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

  • В. В. Джеджула Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: вентиляція, змінна витрата повітря, регулятор витрати

Анотація

У статті розглянуто конструктивні особливості, переваги та недоліки експлуатації вентиляційних систем зі змінною витратою повітря. Визначено особливості проектування та монтажу такого типу систем. Обґрунтовано пріоритетність використання вентиляційних систем даного типу для будівель громадського призначення.  Наведено характеристику сучасним технічним пристроям для регулювання вентиляційних систем. Запропоновано шляхи підвищення енергоефективності систем вентиляції зі змінною витратою повітря з позиції характерних  особливостей їх проектування. 

Біографія автора

В. В. Джеджула, Вінницький національний технічний університет

д.е.н., професор кафедри інженерних систем в будівництві

Посилання

Опалення, вентиляція та кондиціювання: ДБН В 2.5-67:2013. – Мінрегіон України. – К. : 2013. – 146 с.
Системи вентиляційні. Загальні вимоги: ДСТУ Б А. 3.2 – 12: 2009 – К. : Мінрегіонбуд України. − 2010. – 8 с.
Системы VAV: краткое описание [Електронний ресурс]: Режим доступу http://belimo.com.ua/files/file00342.pdf.
Ferrari L. Система с переменным расходом воздуха (VAV-система) / L. Ferrari // Авок. – 2002. – № 2. – С. 52-61.
Волков В. А. Аэродинамическая балансировка воздушной сети. Современный подход с использованием CAV регуляторов / В. А. Волков // Авок. – 2011. – № 2. – С. 56-60.
Джеджула В. В. Енергозбереження промислових підприємств: методологія формування, механізм управління : моногр. / В. В. Джеджула. - Вінниця : ВНТУ, 2014. – 346 с.
Єпіфанова І. Ю. Фактори зростання прибутку підприємства / І. Ю. Єпіфанова, В. С. Гуменюк // Молодий вчений. – 2016. – №7(34). – С. 46-49.
Внутренние санитарно-технические устройства. В 3 ч. Ч.3. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Кн. 2 / Б. В. Баркалов, Н. Н. Павлов, С. С. Амирджанов и др.; Под ред. Н. Н. Павлова и Ю. И. Шиллера. ‒ 4-е изд., перераб. и доп. ‒ М.: Стройиздат, 1992. ‒ 416 с.
Краснов Ю. С. Системы вентиляции и кондиционирования. Рекомендации по проектированию для производственных и общественных зданий / Ю. С. Краснов. – М.: Техносфера. ‒ 2006. – 288 с.
Опубліковано
2017-08-23
Розділ
ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД