ПРОДУКТИВНІСТЬ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ: ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА НАПРЯМКИ ВИРІШЕННЯ

  • В. В. Джеджула Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: вентиляція, продуктивність, повітрообмін, вуглекислий газ, енергоефективність

Анотація

У статті досліджено основні проблеми забезпечення нормативних повітрообмінів у приміщеннях громадських будівель. Розглянуто сучасні нормативні вимоги до повітрообмінів офісних приміщень. Досліджено динаміку концентрації СО2 у повітрі робочої зони офісного приміщення при природній та механічній вентиляції з повітрообмінами, що відповідають  допустимому і оптимальному рівню.  Запропоновано скориговані значення питомої витрати зовнішнього повітря на одну людину для типових офісних приміщень, що дозволяє мінімізувати витрату зовнішнього повітря за умови не перевищення ГДК концентрації СО2 у внутрішньому повітрі.  Використання запропонованого підходу дозволить зменшити споживану потужність на нагрів повітря та підвищити енергетичну ефективність систем, зокрема одного з показників, що її характеризують – питому вентиляційну потужність SFP.

Біографія автора

В. В. Джеджула, Вінницький національний технічний університет
д.т.н., доцент кафедри теплогазопостачання

Посилання

1. Опалення, вентиляція та кондиціювання: ДБН В 2.5-67:2013. ‒ Мінрегіон України. ‒ К. : 2013. ‒ 146 с.
2. Системи вентиляційні. Загальні вимоги: ДСТУ Б А. 3.2 – 12: 2009 – К. : Мінрегіонбуд України. − 2010. – 8 с.
3. Джеджула В. В. Енергозбереження промислових підприємств: методологія формування, механізм управління : моногр. / В. В. Джеджула. ‒ Вінниця : ВНТУ, 2014. ‒ 346 с.
4. Вахвахов Г. Г. Энергосбережение и надежность вентиляторних утановок / Г. Г. Вахвахов. – М.: Стройиздат, 1989. – 176 с.
5. Фаренюк Г. Г. Основи забезпечення енергоефективності будинків та теплової надійності огороджувальних конструкцій [Текст] : монографія / Г. Г. Фаренюк. ‒ К. : ГАМА Принт. ‒ 2009. ‒ 216 с.
6. Краснов Ю. С. Системы вентиляции и кондиционирования. Рекомендации по проектированию для производственных и общественных зданий / Ю. С. Краснов. – М.: Техносфера. ‒ 2006. – 288 с.
7. Павленко В. А. Показатель потребления электроэнергии SFP для оценки затрат на работу системы вентиляции и климатизации / В. А. Павленко // Вестник МГСУ. ‒ 2009. ‒ № 3. ‒ С. 150-155.
8. Строй А. Ф. Расчет и проектирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха / А. Ф. Строй, В. В. Колодяжный. ‒ К.: Феникс, 2013. ‒ 344 с.
Опубліковано
2015-06-25
Розділ
ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД