ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ: КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ

  • В. В. Джеджула Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: вентиляція, критерії, продуктивність, повітрообмін, енергоефективність

Анотація

У статті розглянуто основні фактори впливу на енергоефективність систем припливно-витяжної вентиляції. Наведено сучасні нормативні вимоги до споживання енергії даними системами. Досліджено існуючі підходи в науковій літературі та вимоги нормативних документів щодо критеріїв оцінки енергоефективності вентиляційних систем. Запропоновано шляхи підвищення енергоефективності вентиляційних систем з врахуванням особливостей сучасних проектних рішень. Визначено значення досліджених показників, що характеризують енергоефективність систем вентиляції в залежності від змін в конструкції проектної системи та прийнятого вентиляційного обладнання. 

Біографія автора

В. В. Джеджула, Вінницький національний технічний університет
д.е.н., професор, професор кафедри інженерних систем в будівництві

Посилання

1. Опалення, вентиляція та кондиціювання: ДБН В 2.5-67:2013. ‒ Мінрегіон України. ‒ К. : 2013. ‒ 146 с.
2. Павленко В. А. Показатель потребления электроэнергии SFP для оценки затрат на работу системы вентиляции и климатизации / В. А. Павленко // Вестник МГСУ. ‒ 2009. ‒ № 3. ‒ С. 150-155.
3. Караджи В. Г. Оценка аэродинамической эффективности вентиляционных систем / В. Г. Караджи, Ю. Г. Московко // Авок. ‒ 2008. - № 7. ‒ С. 46-48.
4. Джеджула В. В. Енергозбереження промислових підприємств: методологія формування, механізм управління : моногр. / В. В. Джеджула. ‒ Вінниця : ВНТУ, 2014. ‒ 346 с.
5. Системи вентиляційні. Загальні вимоги: ДСТУ Б А. 3.2 – 12: 2009 – К. : Мінрегіонбуд України. − 2010. – 8 с.
6. Зеркалов Д. В. Енергозбереження в Україні [Електронний ресурс]: У п’яти книгах. Книга друга: Організація використання енергоресурсів. Довідник / Д. В. Зеркалов. – Електрон. дані. – К. : Основа, 2009. − 1 електрон. опт диск (CD-ROM); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 512 Mb RAM; Windows 98/2000/XP; Acrobat Reader 7.0. – Назва з тит екрана.
7. Наукові засади реформування і розвитку житлово-комунального господарства: Монографія. / Поважний О. С., Попов О. П., Запатріна І. В., Волков В. П. та ін. Черкаси : Брама-Україна, ЧДТУ, 2011. – 436 с.
Опубліковано
2016-11-21
Розділ
ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД