ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ВЛАШТУВАННЯ БІОГАЗОВОЇ УСТАНОВКИ

  • О. Г. Лялюк Вінницький національний технічний університет
  • Ю. Я. Спринчук Вінницький національний технічний університет
  • А. О. Лялюк Вінницький національний технічний університет

Анотація

Виконано техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проекту – біогазової установки. Розраховані загальні інвестиційні витрати інноваційного проекту, на основі локального кошторису визначена кошторисна вартість монтажу усього обладнання, розраховані економічні показники оцінювання ефективності інвестиційного проекту  статичними та динамічними методами.

Дані про авторів

О. Г. Лялюк, Вінницький національний технічний університет

к. т. н., доцент кафедри будівництва міського господарства та архітектури

Ю. Я. Спринчук, Вінницький національний технічний університет

студент

А. О. Лялюк, Вінницький національний технічний університет

студент

Посилання

1. Біогазові установки. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.biteco-energy.com/biogazovye-ustanovki-3/Малі біогазові установки. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.rusnauka.com/26_NII_2009/Tecnic /52007.doc.htm.
2. Пат. 10043 Україна, МПК C 02 F 11 Біогазова установка з сонячним колектором / Г. С. Ратушяк, О. Г. Лялюк, І. А. Кощеєв; Державний департамент інтелектуальної власності - № 4201500972; заявл. 09.02.2015; опубліковано 27.07.2015, Бюл. № 14.
3. Ратушняк Г. С. Енергозберігаючі відновлювальні джерела теплопостачання: навчальний посібник / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула, К. В. Акохіна. - Вінниця: ВНТУ, 2010. – 170 с.
4. Ратушняк Г. С. Енергоефективні технологічні процеси та обладнання біоконверсії: Монографія / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна. - Вінниця: ВНТУ, 2013. – 148 с.
5. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Економічне обґрунтування інноваційних рішень" для студентів спеціальності "Будівництво"та "Теплоенергетика"/ Уклад. О. Г. Лялюк, В. Р. Сердюк. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 48 с.
Опубліковано
2017-08-23
Як цитувати
ЛЯЛЮК, О. Г.; СПРИНЧУК, Ю. Я.; ЛЯЛЮК, А. О.. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ВЛАШТУВАННЯ БІОГАЗОВОЇ УСТАНОВКИ. Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві, [S.l.], v. 22, n. 1, p. 101-105, aug. 2017. ISSN 2311-1437. Доступно за адресою: <https://stmkvb.vntu.edu.ua/index.php/stmkvb/article/view/509>. Дата доступу: 24 feb. 2018
Розділ
ОРГАНІЗАЦІЯ, УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКА В БУДІВНИЦТВІ