НАУКОВА ТА ОСВІТНЯ ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ

  • Г. С. Ратушняк Вінницький національний технічний університет
  • О. Г. Лялюк Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: наука, освіта, енергоефективність, енергозбереження

Анотація

Виконано аналіз наукової та освітньої діяльності при підготовці конкурентоспроможних фахівців та шляхи самореалізації особливості. Розглянуто науковий потенціал професорсько-викладацького складу, що направлений на підвищення теоретичної й практичної підготовки фахівців, що здатні реформувати енергоефективність в галузях економіки. Визначено напрямки науково-технічної діяльності, що спрямовані на вирішення актуальних проблем  енергозбереження галузей економіки.

Біографії авторів

Г. С. Ратушняк, Вінницький національний технічний університет
к.т.н., професор, Заслужений працівник освіти України, директор інституту будівництва, теплоенергетики та газопостачання, професор кафедри теплогазопостачання
О. Г. Лялюк, Вінницький національний технічний університет
к.т.н., доцент кафедри менеджменту будівництва та цивільної оборони

Посилання

1. Закон України №1556-VII від 01.06.2014 р. «Про вищу освіту». – Київ, 2014. – 109 с.
2. Ратушняк Г. С. Кадрове та наукове забезпечення будівельної галузі Подільського регіону / Г. С. Ратушняк // Науковий збірник «Індивідуальний житловий будинок». – Вінниця: Континент-ПРИМ, 1998. – С. 3-8.
3. Ратушняк Г.С. Становлення та розвиток наукових досліджень для будівельної галузі в Подільському регіоні / Г. С. Ратушняк // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2006. – С. 12-26.
4. Ратушняк Г. С. Інноваційний розвиток науково-педагогічної діяльності при підготовці фахівців для будівельної галузі в Подільському регіоні / Г. С. Ратушняк // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2009. – №2. – С. 165-171.
Опубліковано
2015-06-25
Розділ
ЮВІЛЯРИ