ОЦІНКА ЕНЕРГОЄМНОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ВИТРАТИ АЕРОДИНАМІЧНИХ ПОТОКІВ В СИСТЕМАХ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА АСПІРАЦІЇ

Автор(и)

  • Г. С. Ратушняк Вінницький національний технічний університет
  • О. Г. Лялюк Вінницький національний технічний університет
  • Р. В. Степанковський Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

вентиляція, аспірація, енергозбереження, аеродинамічний потік

Анотація

Розглянуто основні фактори впливу на енергоощадність аеродинамічних мереж систем вентиляції та аспірації. Підкреслено, що підвищення енергоощадності системи вентиляції та аспірації можна досягти зменшенням енергоємності аеродинамічних мереж шляхом впровадження вдосконалених конструкцій регулювальних пристроїв витрати аеродинамічних потоків. Енергоємність системи вентиляції та аспірації визначається ефективністю дроселювання, тобто величиною зміни втрати тиску. Визначено змінні параметри, що впливають на енергоємність аеродинамічної мережі при застосуванні вдосконалених конструкцій виконавчих елементів регулювальних пристроїв, а саме масові витрати газового потоку і транспортуючих компонентів, швидкість аеродинамічного потоку, площі дроселювання поперечного перерізу потоку та коефіцієнти місцевих опорів регулювальних пристроїв. Запропоновано структурно-логічну модель управління енергоємністю аеродинамічної мережі при регулюванні витрати в системах вентиляції та аспірації.

Біографії авторів

Г. С. Ратушняк, Вінницький національний технічний університет

к.т.н., професор, декан факультету будівництва, теплоенергетики та газопостачання

О. Г. Лялюк, Вінницький національний технічний університет

к.т.н., доцент кафедри будівництва, міського господарства та архітектури

Р. В. Степанковський, Вінницький національний технічний університет

магістр

Посилання

1. Вентилювання приміщень : навч. посіб. / С. С. Жуковський, О. Т. Возняк, О. М. Довбуш, З. С. Люльчак; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2007. – 476 c.
2. Клименко Г. М. Аналітичні дослідження повітряної струмини при витіканні з перфорованої поверхні / Клименко Г. М., Довгалюк В. Б., Мілейковський В. О. // Вентиляція, освітлення і теплогазопостачання: На-уково-технічний збірник. Випуск 17. Відповідальний редактор Е. С. Малкін.- К. : КНУБА, 2014. - 147 с. - С.10-15.
3. Малкін Е. С. Особливості нерівномірного розподілу в трубному пучку / Е. С. Малкін, Н. В. Чепурна, М. А. Кириченко // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання: Науково-технічний збірник. Вип. 16. - К. : КНУБА, 2012.- С. 17 - 19.
4. Ратушняк Г. С. Енергоощадні схеми вентиляційних систем з вдосконаленою конструкцією регулюючих пристроїв / Г. С. Ратушняк, Р. В. Степанковський // Енергоефективність в будівництві та архітектурі, К. : КНУБА, 2013. - Вип. 4.- С. 231 - 235.
5. Ратушняк Г. С. Снижение расхода энергии системами вентиляции путем совершенствования аэродинамических свойств фасонных частей / Г. С. Ратушняк, Р. В. Степанковский // Вестник БрГТУ. Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология.- Брест.-2013. - № 2(80). – С. 82 – 85.
6. Ратушняк Г. С. Вдосконалення регулювання аеродинамічних потоків трубопровідних систем / Г. С. Ратушняк, Р. В. Степанковський // Вісник ХНУ. - 2010. - № 4 - С. 26 - 33.
7. Пат. 66911UA, МПК F16K 7/00, B08B 15/00. Дросельний пристрій / Г.С. Ратушняк, Р. В. Степанковський. - № u201107809 ; заявл. 21.06.2011 ; опубл. 25.01.2012, Бюл. № 2.
8. Пат. 82089 UA, МПК F24F 13/02, F24F 13/08. Регулюючий пристрій прямокутного повітроводу / Г. С. Ратушняк, Р. В. Степанковський. - № u201214134 ; заявл. 11.12.2012; опубл. 25.07.2013, Бюл. № 14.
9. Ратушняк Г. С. Регулювання витрати аеродинамічних потоків в системах вентиляції та аспірації: монографія / Г. С. Ратушняк, Р. В. Степанковський – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 112 c.
10. Пат. 57718 UA , МПК F16K 7/00, В08В 15/00. Дросельний пристрій / Г.С. Ратушняк, Р. В. Степанковський.- № u201009851; заявл. 09.08.2010 ; опубл. 10.03.11, Бюл. № 5.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 0

Опубліковано

2016-11-21

Як цитувати

[1]
Г. С. Ратушняк, О. Г. Лялюк, і Р. В. Степанковський, «ОЦІНКА ЕНЕРГОЄМНОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ВИТРАТИ АЕРОДИНАМІЧНИХ ПОТОКІВ В СИСТЕМАХ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА АСПІРАЦІЇ», СучТехнБудів, вип. 20, вип. 1, с. 114–118, Лис 2016.

Номер

Розділ

ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >>