ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ З МЕТОЮ ЕКОНОМІЇ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

  • Т. Г. Ровенчак Вінницький національний технічний університет
  • В. В. Малярчук Вінницький національний технічний університет

Анотація

Україна споживає природний газ у значних обсягах, проте видобутий у країні, він
забезпечує потреби лише на третину, що робить нашу державу енергозалежною. Низька
ефективність використання енергетичних ресурсів в житлово-комунальному господарстві,
зокрема максимальні втрати припадають на етап споживання. В статті розглянуто причини
нераціонального використання енергетичних ресурсів, аналізується необхідність та
ефективність впровадження сучасних енергозберігаючих систем опалення з метою економії
природного газу, пропонуються шляхи вирішення даної проблеми.

Біографії авторів

Т. Г. Ровенчак, Вінницький національний технічний університет
асистент, кафедри менеджменту будівництва та цивільної оборони
В. В. Малярчук, Вінницький національний технічний університет
студентка
Розділ
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В БУДІВНИЦТВІ