ЗМЕНШЕННЯ ГАЗОВОЇ СКЛАДОВОЇ У ФУНКЦІОНУВАННІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

  • Т. Г. Ровенчак Вінницький національний технічний університет

Анотація

Проблема зменшення енергетичної залежності є актуальним завданням політики держави, особливо такої галузі, як житлово-комунальне господарство, де споживається до 30% паливно- енергетичних ресурсів і серед яких домінує природній газ. В статті розглянуті шляхи вирішення цієї проблеми.

Біографія автора

Т. Г. Ровенчак, Вінницький національний технічний університет
асистент кафедри менеджменту будівництва, охорони праці та безпеки життєдіяльності
Розділ
ОРГАНІЗАЦІЯ, УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКА В БУДІВНИЦТВІ