ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СКЛЕЮВАННЯ ТРІЩИН ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ПРОСОЧУВАННЯМ

  • Олександр Станіславович Молодід Київський національний університет будівництва і архітектури
  • Руслана Олександрівна Плохута Київський національний університет будівництва і архітектури
Ключові слова: залізобетонні конструкції, просочення, ін’єкційний розчин, склеювання

Анотація

Найбільш поширеними пошкодженнями залізобетонних горизонтальних конструкцій є тріщини в нижній (розтягнутій) зоні. Вплив агресивного середовища на арматуру, через тріщини, може призвести до її корозії, порушення зчеплення з бетоном та зниження міцності залізобетонних конструкцій. Для попередження згубного впливу зовнішнього середовища на арматуру конструкцій тріщини потрібно ремонтувати. Згідно рекомендацій ДСТУ Б В.3.1-2:2016 та Європейського стандарту EN 1504 ремонт пошкоджень залізобетонних конструкцій у вигляді тріщин можна виконувати способом ін’єктування чи просоченням в них ремонтних розчинів.

З метою дослідження технології ремонту залізобетонних конструкцій просоченням ін’єкційного розчину в тріщини було заплановано та виконано ряд експериментальних досліджень. Такі експериментальні дослідження були спрямовані на виявлення здатності склеювання тріщин в бетоні з різною шириною розкриття за допомогою композитного матеріалу «Консолід 1» та спеціально розробленого «лоточка» а також дослідження склеювання арматури з бетоном в разі порушення їх зчеплення.

У статті наведена методика підготовки експериментальних випробувань, описано методи їх виконання та представлено їх результати. Для виконання експериментальних досліджень використовували залізобетонні зразки зі штучно створеними тріщинами з шириною розкриття від 0,05 мм до 0,8 мм та різної глибини.

Згідно результатів експериментальних досліджень встановлено, що дана технологія є ефективною при ширині розкриття тріщин до 0,5 мм. При цьому, бетон навколо тріщини з шириною розкриття 0,05 - 0,2 мм склеюється повністю, з шириною розкриття 0,25 - 0,5 мм склеюється в глибині (в вершині) тріщини. В деяких зразках при повторному завантажені тріщини утворилися паралельно існуючим – склеєним. Значення повторно прикладеного руйнівного зусилля склало від 50 до 110 % від руйнівного зусилля до просочення.

Біографії авторів

Олександр Станіславович Молодід, Київський національний університет будівництва і архітектури

к. т. н., доцент кафедри технології будівельного виробництва Київського національного університету будівництва і архітектури

Руслана Олександрівна Плохута, Київський національний університет будівництва і архітектури

аспірант Київського національного університету будівництва і архітектури

Посилання

Borysyuk O. P. «Zhorstkistʹ ta trishchynostiykistʹ z•hynalʹnykh zalizobetonnykh elementiv pidsylenykh vuhleplastykamy v roztyahnutiy zoni» / O. P. Borysyuk, O. P. Kononchuk // Nauk.-tekhn. zb. «Komunalʹne hospodarstvo mist». – Kyyiv, 2012. – vyp. 105. – s. 132 - 140.

Voronov YU. N. «Metod yntesyvnoy propytky kompozytsyonnykh stroytelʹnykh materyalov pry yssledovanyy vlyyanyya vlazhnosty na ykh prochnostnye y akutycheskye svoystva» / YU. N. Voronov, S. Y. Slanevskyy // «Visnyk Odesʹkoyi derzhavnoyi akademiyi budivnytstva i arkhitektury». – Odesa, 2012. – vyp. 47, chast. 1.

Hayda O. M. «Doslidzhennya zakryttya trishchyn v zalizobetonnykh balkovykh elementakh inʺyektsiynym metodom» / O. M. Hayda, A. YA. Pentsak // «Visnyk Odesʹkoyi derzhavnoyi akademiyi budivnytstva i arkhitektury». – Odesa, 2012. – vyp. 47. – s. 23 - 29.

Halushko V. A. «Éffektyvnye sovremennye sposoby zadelyvanyya treshchyn v ékspluatyruemykh zdanyyakh y sooruzhenyyakh» / V. A. Halushko, Y. N. Babyy, Y. V. Kolodyazhna, A. S. Pydoyma, L. S. Shevchuk // Zb. nauk. pr. «Budivelʹne vyrobnytstvo». - Kyyiv, 2014. – vyp. 56. – s. 45 - 48.

Hryhorovsʹkyy P. YE. «Pidsylennya balochnykh konstruktsiy zovnishnim armuvannyam metodom nakleyuvannya vysokomitsnykh tkanyn» / P. YE. Hryhorovsʹkyy, O. S. Molodid, R. O. Plokhuta // Mizhvidomchyy nauk.-tekhn. zb. (tekhn. nauky) «Budivelʹne vyrobnytstvo». – Kyyiv, 2016. – vyp. 61. – s. 13 - 18.

Kovalenko O. V. «Inʺyektsiyni hidroizolyatsiya – efektyvnyy metod usunennya aktyvnykh protikanʹ vody cherez betonni konstruktsiyi hidrotekhnichnykh sporud» / O. V. Kovalenko, V. D. Kruchenyuk // Zb. nauk. pratsʹ « Melioratsiya i vodne hospodarstvo». – Kyyiv, 2013. – vyp. 100. – s. 138 - 147.

Krytov V. O. «Povyshenye plotnosty y prochnosty betona y zhelezobetona propytkoy zhydkym steklom putem vnutrenneho vakuumyrovanyya» / V. O. Krytov, O. M. Krytova, M. N. Tokarev // Zb. nauk. pratsʹ «Budivelʹni vyroby ta sanitarna tekhnika». - Kyyiv, 2012. – vyp. 43. – s. 192 - 196.

Marukha V. I. «Inʺyektsiyni tekhnolohiyi vidnovlennya robotozdatnosti poshkodzhenykh sporud tryvaloyi ekspluatatsiyi». / V. I. Marukha, V. V. Panasyuk, V. P. Sylovanyuk// - Lʹviv, vydavnytstvo «SPOLOM» 2009. –tom 12. – 260 s.

Molodid O. S. «Eksperymentalʹni doslidzhennya remontu trishchyn balochnykh zalizobetonnykh konstruktsiy prosochuvannyam» / O. S. Molodid, R. O. Plokhuta // Mizhvid. nauk.- tekhn. zb. (tekhn. nauky) «Budivelʹne vyrobnytstvo». – Kyyiv, 2017. – vyp. 63. – s. 11 - 19.

Pat. Ukrayina, 114090 MPK E04V 1/62 (2006.01) «Sposib remontu ta zakhystu horyzontalʹnykh zalizobetonnykh konstruktsiy z velykoyu kilʹkistyu trishchyn inʺyektuvannyam za dopomohoyu «lotochka»» / O. S. Molodid, R. O. Plokhuta, V. O. Kolesnikov /. – opubl. 27.02.2017. Byul. № 4.

Petrovskyy A. F. «Razrabotka oborudovanyya y provedenye éksperymentalʹnykh yssledovanyy ynʺektsyonnoy tekhnolohyy» / A. F. Petrovskyy // «Visnyk Odesʹkoyi derzhavnoyi akademiyi budivnytstva i arkhitektury». – Odesa, 2016. – vyp. 63. – s. 323 – 329.

Опубліковано
2019-02-26
Розділ
ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА