ПОШИРЕНІСТЬ СПАЛЮВАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ З УТИЛІЗАЦІЄЮ ЕНЕРГІЇ

Автор(и)

  • Олег Володимирович Березюк Вінницький національний технічний університет
  • Михайло Степанович Лемешев Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

математичне моделювання, планування експерименту, комплекс машин та обладнання, спалювання, тверді побутові відходи

Анотація

Виявлено параметри, від яких залежить поширеність спалювання твердих побутових відходів з
утилізацією енергії: густота населення країни, величина валового внутрішнього продукту на душу
населення, індекс розвитку людського потенціалу та середня географічна широта країни, що
дозволяють порівнювати країни з різними рівнями розвитку економіки та людського потенціалу,
кількістю населення, площами території та кліматичними умовами. Розроблено методом
планування експерименту математичну модель поширеності спалювання твердих побутових
відходів з утилізацією енергії у вигляді квадратичної регресії із ефектами взаємодій першого порядку. Значимість коефіцієнтів отриманої регресійної моделі перевірено за критерієм Стьюдента.
Встановлено, що за критерієм Фішера гіпотезу про адекватність запропонованої регресійної моделі
можна вважати правильною з 95%-ю достовірністю.

Біографії авторів

Олег Володимирович Березюк, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та
педагогіки безпеки

Михайло Степанович Лемешев, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та
педагогіки безпеки

Посилання

1. Лемешев М. С. Легкі бетони отримані на основі відходів промисловості / М. С. Лемешев, О. В. Березюк // Сборник
научных трудов SWorld. – Иваново : МАРКОВА АД, 2015. – Выпуск 1. Том 13. – С. 111-114.
2. Березюк О. В. Математичне моделювання прогнозування об’ємів утворення твердих побутових відходів та площ
полігонів і сміттєзвалищ в Україні / О. В. Березюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві :
Науково-технічний збірник. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – № 2(7). – С. 88-91.
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року № 265 «Про затвердження Програми поводження з
твердими побутовими відходами» [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/
show/265-2004-%D0%BF.
4. Орлова Т. А. Экологическая оценка земельных участков, занятых объектами обращения с отходами / Т. А. Орлова //
Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. збірник. – К. : КНУБА, 2006. – Вип. 25. – С. 167–181.
5. Масленников А. Ю. Характеристика твердых бытовых отходов [Электронный ресурс] / А. Ю. Масленников //
Отраслевой портал. Вторичное сырье. – Режим доступа : http://www.recyclers.ru.
6. Березюк О. В. Визначення параметрів впливу на шляхи поведінки з твердими побутовими відходами / О. В. Березюк
// Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві : Науково-технічний збірник. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-
Вінниця, 2011. – № 2(10). – С. 64-66.
7. Березюк О. В. Моделювання поширеності компостування як методу поводження з твердими побутовими відходами /
О. В. Березюк, Л. Л. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2016. – № 1. – С. 33-38.
8. Березюк О. В. Моделювання поширеності cпособів утилізації звалищного газу для розробки обладнання та стратегії
поводження з твердими побутовими відходами / О. В. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. –
2014. – № 5. – С. 65-68.
9. Березюк О. В. Регресія кількості сміттєспалювальних заводів / О. В. Березюк, М. С. Лемешев // Сборник научных
трудов SWorld. – Иваново : МАРКОВА АД, 2015. – Выпуск 1 (38). Том 2. Технические науки. – С. 63-66.
10. Березюк О. В. Динаміка питомої кількості твердих побутових відходів, що спалюються в країнах ЄС [Електронний
ресурс] / О. В. Березюк // Перспективні досягнення сучасних вчених : матеріали наукового симпозіуму, 19-20
вересня 2017 р. – Одеса : SWorld, 2017. – 5 с. – Режим доступу : http://www.sworld.education/index.php/ru/c217-
1/29390-%D1%81217-019.
11. Березюк О. В. Моделювання компресійної характеристики твердих побутових відходів у сміттєвозі на основі
комп’ютерної програми “PlanExp” / О. В. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2016. – № 6.–
С. 23-28.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 3

Опубліковано

2017-11-30

Як цитувати

[1]
О. В. Березюк і М. С. Лемешев, «ПОШИРЕНІСТЬ СПАЛЮВАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ З УТИЛІЗАЦІЄЮ ЕНЕРГІЇ», СучТехнБудів, вип. 23, вип. 2, Лис 2017.

Номер

Розділ

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В БУДІВНИЦТВІ

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають