АНТИСТАТИЧНІ ПОКРИТТЯ ІЗ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОГО БЕТОНУ

Автор(и)

  • Михайло Степанович Лемешев Вінницький національний технічний університет
  • Олег Володимирович Березюк Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

електропровідний бетон, статична електрика, електропровідний наповнювач

Анотація

В даній статті запропоновано використовувати металонасиченний бетон в якості
антистатичного покриття. Таке покриття забезпечить ефективний захист від виникнення вибухів
і пожеж в особливо небезпечних приміщеннях. Запропонована досить проста технологія
виготовлення антистатичного покриття із електропровідного бетону яка не потребує дорогих
спеціальних матеріалів і устаткування. В якості електропровідного наповнювача запропоновано
використовувати дисперсний шлам сталі ШХ-15. Такий наповнювач являється відходом
шарикопідшипникового виробництва і практично не переробляється через високу дисперсність і
вміст мастильно-охолоджувальних речовин. В результаті проведених досліджень встановлено, що з
електропровідного бетону можуть виготовлятись вироби з широким діапазоном електротехнічних і
механічних характеристик. На підставі всього комплексу експериментальних досліджень
встановлено, що для виготовлення антистатичного покриття, яке відповідає вимогам по
електропровідності, фізико-механічним і естетичним характеристикам, найкраще підходить
електропровідний бетон на крупному наповнювачі з об'ємною концентрацією електропровідної фази
0,3 - 0,4.

Біографії авторів

Михайло Степанович Лемешев, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та
педагогіки безпеки

Олег Володимирович Березюк, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та
педагогіки безпеки

Посилання

1. Максимов Б.К. Статическое электричество в промышленности и защита от него / Б.К. Максимов, А.А. Обух. – М.,
Энергия, 1989. – 80 с.
2. Лемешев М.С.Покриття із бетелу-м для боротьби з зарядами статичної електрики / М.С. Лемешев, О.В. Христич //
Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві: Науково-технічний збірник. – Вінниця: УНІВЕРСУМ,
2009. – С. 29-31
3. Сердюк В. Р. Радіопоглинаючі покриття з бетелу-м / В.Р. Сердюк, М.С. Лемешев // Збірник наукових статей
“Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди”. Рівне, 2005. – Випуск № 12. – С. 62-68.
4. Сердюк В.Р. Бетон электропроводный металлонасыщенный / В.Р. Сердюк. – Винница: Континент, 1993. – 239 с.
5. Лемешев М. С. Будівельні матеріали для захисту від електромагнітного випромінювання / М. С. Лемешев, О. В.
Березюк // Науковий журнал „Вісник Сумського національного аграрного університету”. Серія: будівництво. – Суми
: СумНАУ. 2014. – вип. 8 (18). – С. 130–145.
6. Лемешев М. С. Металлонасыщенные бетоны для защиты от электромагнитного излучения / М. С. Лемешев // Вісник
Одеської державної академії будівництва та архітектури – Одеса: Зовнішрекламсервіс. – 2013. - №3. – С. 253-256.
7. Лемешев М. С. Электротехнические материалы для защиты от электромагнитного загрязнения окружающей среды /
М.С. Лемешев, А.В. Христич // Инновационное развитие территорий : Материалы 4-й Междунар. науч.-практ. конф.
(26 февраля 2016 г.). – Череповец : ЧГУ, 2016. – С. 78-83.
8. Сердюк В.Р. Технологические приемы повышения радиопоглощающих свойств изделий из бетэла-м / В.Р.Сердюк
М.С. Лемешев // Строительные материалы и изделия. – 2005. – №5. – С. 2 – 6.
9. Лемешев М.С. Технологічні особливості формування електротехнічних властивостей електропровідних бетонів /
М.С. Лемешев, О.В. Березюк, О.В Христич // Мир науки и инноваций. – Иваново: Научный мир, 2015. – Выпуск 1
(1). Том 10. География. Геология. Искусствоведение, архитектура и строительство. – С. 74-78.
10. Лемешев М.С. Формування структури електропровідного бетону під впливом електричного струму/ М.С. Лемешев
// Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві: Науково-технічний збірник. –Вінниця: УНІВЕРСУМ,
2006. –С. 36-41.
11. Сердюк В.Р. Фізико-хімічні особливості формування структури електропровідних бетонів/ В.Р. Сердюк, М.С.
Лемешев, О.В. Христич // Вісник Вінницького політехнічного інституту. –1997. –№ 2. – С. 5 –9.
12. Лемешев М. С. Радиоэкранирующие композиционные материалы с использованием отходов металлообработки /
М.С. Лемешев, О.В. Березюк // Инновационное развитие территорий: матер. 2-й Междунар. науч.-практ. конф. (25–
27 февраля 2014 г.) ; Отв. за вып. Е. В. Белановская. – Череповец : ЧГУ, 2014. – С. 63-65.
13. Сердюк, В. Р. Формування структури анодних заземлювачів з бетелу-м для систем катодного захисту / В. Р. Сердюк,
М. С. Лемешев, О.В. Христич // Науково-технічний збірник. Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка, 2010,
Випуск 35. – С. 99-104.
14. Лемешев М.С. Электропроводные металлонасыщенные бетоны полифункционального назначения / М. С. Лемешев //
Сборник материалов международной научно-практической конференции “Актуальные проблемы архитектуры,
строительства, энергоэффективности и экологии – 2016” (27-29 апреля 2016 г.): в трех томах. – ФГБОУВО
“Тюменский индустриальный университет”, 2016. – С. 242-247.
15. Лемешев М.С. Електропровідні бетони для захисту від статичної електрики [Електронний ресурс] / М.С. Лемешев //
Перспективні досягнення сучасних вчених : матеріали наукового симпозіуму, 19-20 вересня 2017 р. – Одеса: SWorld,
2017. – 5 с. – Режим доступу: http://www.sworld.education/index.php/ru/c217-14/29403-%D1%81217-032.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 5

Опубліковано

2017-11-30

Як цитувати

[1]
М. С. Лемешев і О. В. Березюк, «АНТИСТАТИЧНІ ПОКРИТТЯ ІЗ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОГО БЕТОНУ», СучТехнБудів, вип. 23, вип. 2, Лис 2017.

Номер

Розділ

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ВИРОБИ

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають