КОМП’ЮТЕРНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ СУШИЛЬНОЮ КАМЕРОЮ

  • Петро Петрович Горват Ужгородський національний університет
  • Наталія Володимирівна Пляцко Ужгородський національний університет
Ключові слова: сушіння, конвекція, криві сушіння, вологість, інтенсивність сушіння

Анотація

Розроблена експериментальна установка камерної конвективної сушильної установки для
дослідження кінетики сушіння для різноманітної сільськогосподарської сировини. Установка дозволяє
оцінити вплив температури і вологості сушильної камери на швидкість процесу висушування
конкретної продукції. Та більш точно і раціонально вибирати значення параметрів тепловологісних
режимів сушки.

Біографії авторів

Петро Петрович Горват, Ужгородський національний університет

канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж

Наталія Володимирівна Пляцко, Ужгородський національний університет

студентка

Посилання

1. Гинзбург А. С. Основы теории и техники сушки пищевых продуктов / А. С. Гинзбург. – М. : Пищевая
промышленность, 1973. – 528 с.
2. Ткаченко С. Й. Сушильні процеси та установки / С. Й. Ткаченко, О. Ю. Співак.-Вінниця,: ВНТУ, 2008. – 98 с
3. Співак О. Ю. Дослідження кінетики процесів сушіння сільськогосподарської сировини в побутових сушарках / О. Ю.
Співак, М. О. Кучинський // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – Вінниця: Універсум-Вінниця. – 2012. – № 1. – С. 85-89.
Опубліковано
2017-11-30
Розділ
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В БУДІВНИЦТВІ