ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБІВ З СОЛОМИ В МАЛОПОВЕРХОВОМУ БУДІВНИЦТВІ

  • Ю. С. Бікс Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: солом’яний блок, cтінова панель, енергоефективний будинок, каркасна технологія, безкаркасна технологія

Анотація

У статті проведено аналіз використання соломи та виробів з неї, як  екологічно чистого, доступного та дешевого матеріалу для зведення сучасного та енергоефективного малоповерхового житла. Проаналізовано сучасні способи зведення огороджуючих конструкцій стін з соломи на основі закордонного та вітчизняного досвіду будівництва. Наведено переваги та недоліки різних способів влаштування конструкцій стін з соломи. З’ясовано, що вартість 1м2 площі солом’яного будинку значно дешевше середньої ринкової вартості традиційного житла, та коливається в межах від 90 до 150$. Показано, що питомі витрати на опалення в будинку з солом’яних блоків майже втричі нижче від цегляного будинку та вдвічі від будинку з газосилікатних блоків.

Біографія автора

Ю. С. Бікс, Вінницький національний технічний університет

к.т.н., доцент кафедри будівництва, міського господарства та архітектури

Посилання

1. Малоэтажное строительство. Виды строительных материалов для возведения зданий / Д.О. Карасев, Н.А. Шипилова, М.С. Арутунян // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» – 2016. – Том 8, №3. – С. 1 – 8. – Режим доступу до журн. : http://naukovedenie.ru/PDF/91TVN316.pdf.
2. Малоповерхове будівництво має всі перспективи розвитку в Україні [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://www.biznews.com.ua/malopoverhove-budivnitstvo-maye-vsi-perspektivi-rozvitku-v-ukrayini/
3. Сравнение экотехнологий строительства [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://rodonews.ru/news_ 1398741708.html.
4. House of Straw – Straw Bale Construction Comes of Age [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.eren.doe.gov/buildings/documents/strawbale.html.
5. Широков Е. И. Экодом нулевого потребления: реальный шаг к устойчивому развитию / Е. И. Широков // Архитектура и строительство России – 2009. – № 2. – С. 35 – 39.
6. ASTM Straw Standard Draft [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.ecobuildnetwork.org/images /straw_bale_papers/irc_strawbaleconstruction_proposedappendix_final.2.27.13f.pdf
7. ТУ 5768–001–85608424–2008. Тюки соломенные прессованные строительные теплоизоляционные. Волжский: ООО «Соломинка – Дом», 2008.
8. Соломенный" Донецк. Как переселенцы строят под Киевом эко-городок [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.ostro.org/general/society/articles/508341/.
9. Доброноженко О. В. Перспективы возведения экодомов в Украине как приоритетное направление в энергосбережении / О. В. Доброноженко // Вісник Сумського національного аграрного університету – 2012. – № 5(16).– С. 152 – 155.
10. Экопоселок в Днепропетровске: Хоббитания в Мордоре? [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://mobile.gorod.dp.ua/news/71241.
11. Фирсик А. Ю. Устройство и функционирование систем экодома (автономный экодом) / А. Ю. Фирсик, Л. Н. Бармашина // Сучасні проблеми архітектури та містобудування – 2010. – № 25. – С. 376 – 379.
12. Строится Дом из соломенных панелей 34х19 метра под Харьковом! [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.biohouse.com.ua/2013/10/3419.html.
13. Профессиональное строительство домов из соломы [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://toloka.info /ecoukraine/dom-soloma.html.
14. Строительство биопозитивных домов из соломенных блоков в Волгоградской области и во всем ЮФО : сб. статей общегородской науч.-практ. конф. ["Волжский: история, культура, образование"], (Волжский, 19-20 дек. 2013 г. ) / Волгоградский гос. архитектурно-строит. ун-т (Волгоград). – Волгоград : Волгоградский гос. архитектурно-строит. ун-т, 2014 – С. 114 – 117.
15. Brojan L. Andvantages and disadvantages of straw-bale building // L. Brojan, Peggi L. Clouston // Architecture, research – 2014. – №1. – рр. 21-26.
16. Atkinson C. Why build with straw? / Carol Atkinson. – Nuffield Farming Scholarships Trust, 2010. – 62 p.
17. Cоломенные панели [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://eco-bud.com/solomennye-paneli-2.
18. The Woodlouse. Blogging about strawbale selfbuild, sustainable building, adaptation to climate change, and associated ramblings [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://thewoodlouse.blogspot.cz/2015/09/embodied-and-disembodied-carbon.html.
19. Бруй А. Е. Анализ возможных конструкций стен с использованием соломенных блоков для климатических условий Алтайского края // А. Е. Бруй, И. В. Харламов // Ползуновский вестник – 2014. – № 1. – С. 39 – 42.
20. Мирман М. Дом из соломенных блоков / М. Мирман, Макдонал С. – Solar Energy International. – 1996 – 60 c.
21. Strawbale Building in Poland [Електронний ресурс] / Режим доступу:
22. http://osbn.pl/sites/default/files/pliki/Strawbale%20building%20in%20Poland_Maciej%20Jagielak_0.pdf.
Опубліковано
2017-08-22
Розділ
МІСЬКЕ БУДІВНИЦТВО ТА АРХІТЕКТУРА