АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ НЕСУЧОЇ СПРОМОЖНОСТІ ПАЛЬОВОГО ПОЛЯ ЗА МГЕ

  • А. С. Моргун Вінницький національний технічний університет
  • Е. О. Новіцький Вінницький національний технічний університет
  • І. І. Шевченко Вінницький національний технічний університет

Анотація

За числовим методом граничних елементів спрогнозовано несучу спроможність пальового поля споруди із 153 призматичних паль довжиною 22 м, з поперечним перетином паль 35*35 см. при дії  вертикального навантаження. При компоновці матриці впливу методу граничних елементів для кожної палі враховувався вплив активних зон сусідніх паль, оптимальну величину якого визначено в числовому дослідженні. В якості фундаментальних рішень розрахункового рівняння МГЕ взято аналітичні рішення Р. Міндліна для пружної півплощини, які значно понижують об’єм обчислювальних робіт, перетворюючи в нуль інтеграл по границі з півплощиною. Виявлений перерозподіл зусиль між палями пальового поля відповідає даним експериментальних досліджень та числових досліджень за МСЕ.

Дані про авторів

А. С. Моргун, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри Будівництва, міського господарства та архітектури

Е. О. Новіцький, Вінницький національний технічний університет

магістрант кафедри Будівництва, міського господарства та архітектури

І. І. Шевченко, Вінницький національний технічний університет

студент

Посилання

1. Бреббия К. Методы граничных елементов / К. Бреббия, Ж. Теллес, Л. Вроубел. – М.: Мир.1987. – 525 с.
2. Комп’ютерні технології розрахунку фундаментних конструкцій на основі МГЕ / А. С. Моргун, І. М. Меть, А. В. Ніцевич // Вінниця; ВНТУ, 2009. – 162 с.
Опубліковано
2017-08-22
Як цитувати
МОРГУН, А. С.; НОВІЦЬКИЙ, Е. О.; ШЕВЧЕНКО, І. І.. АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ НЕСУЧОЇ СПРОМОЖНОСТІ ПАЛЬОВОГО ПОЛЯ ЗА МГЕ. Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві, [S.l.], v. 22, n. 1, p. 27-30, aug. 2017. ISSN 2311-1437. Доступно за адресою: <https://stmkvb.vntu.edu.ua/index.php/stmkvb/article/view/498>. Дата доступу: 24 feb. 2018
Розділ
МЕХАНІКА ҐРУНТІВ ТА ФУНДАМЕНТИ