ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ БАГАТОШАРОВИХ СЕРЕДОВИЩ З ВРАХУВАННЯМ ЯВИЩА РЕЛАКСАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕГРАЛЬНОГО МЕТОДУ ПРЯМИХ

  • В. І. Риндюк Вінницький національний технічний університет
  • С. В. Риндюк Вінницький національний технічний університет
  • Т. О. Міщук Вінницький національний технічний університет

Анотація

Запропонована методика аналізу компоновки матеріалів в їх поєднанні з метою теплоізоляційних властивостей відповідних конструкцій. Наведено алгоритм розв’язання задач з врахуванням граничних умов першого та другого роду в режимі створеної загальної програми розрахунку на електронно-обчислювальних машинах. Запропонована методика дослідження температурного поля багатошарових середовищ різного характеру.

Біографії авторів

В. І. Риндюк, Вінницький національний технічний університет
к.ф-м.н., доцент кафедри теплогазопостачання і вентиляції
С. В. Риндюк, Вінницький національний технічний університет
магістрантка
Т. О. Міщук, Вінницький національний технічний університет
магістрантка
Розділ
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА