ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ВЛАШТУВАННЯ ФУНДАМЕНТІВ З ГРУПИ ПАЛЬ РІЗНОЇ ДОВЖИНИ

  • О. В. Титко Вінницький національний технічний університет
  • О. Д. Панкевич Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: фундаменти з групи паль різної довжини, експериментальні дослідження, технологічна схема

Анотація

Проведено дослідження моделей фундаментів з групи взаємозалежних паль різної довжини влаштованих за вдосконаленою вибірковою технологічною схемою забивки паль. Представлено методику проведення експериментальних досліджень роботи фундаментів з групи паль в піску середньої щільності. Побудовано графіки, які дозволяють визначити навантаження на пальову групу та зусилля, що виникають в окремих палях в залежності від схеми влаштування фундаменту. Представлено рекомендації щодо використання запропонованих технологічних схем по влаштуванню фундаментів з групи взаємозалежних паль різної довжини при виконанні будівельно-монтажних робіт.

Біографії авторів

О. В. Титко, Вінницький національний технічний університет
к.т.н., доцент, доцент кафедри інженерних систем у будівництві
О. Д. Панкевич, Вінницький національний технічний університет
к.т.н., доцент, доцент кафедри інженерних систем у будівництві

Посилання

1. Бартоломей А. А. Прогноз осадок свайных фундаментов / А. А. Бартоломей, И. М. Омельчак, Б. С. Юшков. – М.: Стройиздат, 1994. – 384 с.
2. Далматов, Б. И. Механика грунтов, основания и фундаменты / Б.И. Далматов. – Л.: Стройиздат, 1988. – 415 с.
3. Берман В. И. Возведение фундаментов из кустов забивных свай разной длины / В.И. Берман // Промышленное строительство и инженерные сооружения. – 1983. – Вып. 3. - С.30–31.
4. Бойко І. П. Особливості взаємодії пальових фундаментів під висотними будинками з їх основою // Основи і фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – Вип. 30 / Відповідальний редактор І. П. Бойко – К.: КНУБА, 2006. – С. 3-8.
5. Титко О. В. Оцінка ефективності фундаментів з групи взаємозалежних паль: монографія / О. В. Титко – Вінниця: ВНТУ, 2007. – 114 с.
6. ДБН В.2.1-10-2009. Основи та фундаменти споруд. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 104 с.
Опубліковано
2016-11-21
Розділ
МЕХАНІКА ҐРУНТІВ ТА ФУНДАМЕНТИ