ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ГРУНТУ ПІДВАЛИН ПАЛЬОВИХ ФУНДАМЕНТІВ

  • О. В. Титко Вінницький національний технічний університет

Анотація

Запропоновано використання підвищувального коефіцієнта, який вводиться в розрахункові
значення роботи ущільнення і деформації формозміни і дозволяє врахувати вплив ущільнених зон
ґрунту від забитих раніше інших паль групи на палю, що забивається наступною.
Визначено стан напружено-деформованого ґрунту, який виникає в процесі забивання палі
в ґрунтовий масив, що характеризується силами тертя бічної поверхні палі по ґрунту; силами,
які здійснюють об’ємну деформацію та силами зсувної деформації формозміни ґрунту.

Біографія автора

О. В. Титко, Вінницький національний технічний університет
к.т.н., доцент кафедри теплогазопостачання
Розділ
МЕХАНІКА ҐРУНТІВ ТА ФУНДАМЕНТИ