ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЖИТЛОВОЇ СЕКЦІЇ ЗАСТАРІЛОЇ СЕРІЇ

  • В. П. Ковальський Вінницький національний технічний університет
  • Д. П. Щербань Вінницький національний технічний університет

Анотація

Вивчено законодавчі акти України щодо енергозбереження житла, здійснене їх
комплексне оцінювання. Наводяться проблемні питання, пов`язані з підвищенням ефективності
використання енергоносіїв під час проведення реконструкції житлового фонду. Розглянуто
методи зниження енерговитрат при реконструкції в житловому фонді за рахунок природних
відновлюваних джерел енергії. Визначено різні способи теплового захисту забудови, залежно від
техніко-економічних показників житла. Запропоновано шляхи вирішення проблеми підвищення
енергоефективності та використання енергоносіїв в житлово-комунальному секторі масової
п’ятиповерхової забудови.

Біографії авторів

В. П. Ковальський, Вінницький національний технічний університет
к.т.н., доцент кафедри містобудування та архітектури
Д. П. Щербань, Вінницький національний технічний університет
студентка
Розділ
МІСЬКЕ БУДІВНИЦТВО ТА АРХІТЕКТУРА