КОРОЗІЙНА СТІЙКІСТЬ ЗОЛОВМІСНИХ РОЗЧИНІВ З ДОБАВКАМИ МОДИФІКАТОРІВ

  • Л. Й. Дворкін Національний університет водного господарства та природокористування
  • О. Л. Дворкін Національний університет водного господарства та природокористування
  • Ю. В. Гарніцький Національний університет водного господарства та природокористування
  • І. М. Риженко Національний університет водного господарства та природокористування
  • І. І. Балабанська Національний університет водного господарства та природокористування

Анотація

Наведені результати експериментальних досліджень корозійної та морозостійкості модифікованих цементно-зольних розчинів з комплексними добавками, які містять суперпластифікатор, повітровтягувальну та водоутримуючу добавки.

Біографії авторів

Л. Й. Дворкін, Національний університет водного господарства та природокористування
д.т.н., професор, зав. кафедрою технології будівельних виробів і матеріалознавства
О. Л. Дворкін, Національний університет водного господарства та природокористування
д.т.н., професор кафедри технології будівельних виробів і матеріалознавства
Ю. В. Гарніцький, Національний університет водного господарства та природокористування
к.т.н., доцент кафедри ТБВіМ
І. М. Риженко, Національний університет водного господарства та природокористування
к.т.н., асистент кафедри ОПБЖД
І. І. Балабанська, Національний університет водного господарства та природокористування
інженер
Розділ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ВИРОБИ