ВИЗНАЧЕННЯ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ БУРОВИХ ПАЛЬ З ВРАХУВАННЯМ КОЕФІЦІЄНТУ ПОРИСТОСТІ ҐРУНТІВ

  • Irina Victorivna Maievska Вінницький національний технічний університет https://orcid.org/0000-0001-9764-0271
  • Natalya Victorivna Blashchuk Вінницький національний технічний університет https://orcid.org/0000-0001-5999-6824
  • Alexander Korchinsky Вінницький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Ключові слова: паля, коефіцієнт пористості, напружено-деформований стан, числове моделювання

Анотація

Проаналізований вплив коефіцієнту пористості піщаних ґрунтів на несучу здатність бурових паль за результатами їх статичних випробувань у польових умовах. Випробовувались палі різної довжини. Довжини паль знаходяться в діапазоні від 2 до 12,0 м. Діаметр ствола паль знаходиться в межах від 0,4 м до 0,83 м. Навантаження, яке може витримати конкретна бурова паля, визначалося при досягнені межі осідання s = 40 мм. Встановлено, що прийнята в чинних нормах методика визначення несучої здатності відповідає піщаним ґрунтам з високим коефіцієнтом пористості, отже при низьких коефіцієнтах пористості реальна несуча здатність перевищує визначену за нормами.

Запропонована таблиця для визначення питомого опору ґрунту по боковій поверхні палі з врахуванням коефіцієнту пористості. Для розв’язання поставленої задачі використовувався геотехнічний програмний комплекс «Plaxis 3D Foundation», за допомогою якого моделювався напружено-деформований стан бурової палі в пісках різної крупності та щільності. Моделювалось 14 видів піщаних ґрунтів із зміненням коефіцієнту пористості від 0,45 до 0,75.

Результати розрахунків з використанням запропонованої таблиці порівняні з результатами статичних випробувань бурових паль. Результати показали кращу відповідність дослідним даним у порівнянні з методикою норм.

Біографії авторів

Irina Victorivna Maievska, Вінницький національний технічний університет

к. техн. наук, доцент кафедри будівництва, міського господарства та архітектури

Natalya Victorivna Blashchuk, Вінницький національний технічний університет

к. техн. наук, доцент кафедри будівництва, міського господарства та архітектури

Alexander Korchinsky, Вінницький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України

судовий експерт відділу будівельних, земельних досліджень і оціночної діяльності

Посилання

Basements and foundations of constructions: DBN B.2.1-10-2009 with the changes №1 and №2. – (not valid before 2017-07-01). Kyiv: Ministry of Regional Housing and Building in Ukraine, 2009. – 161 p. – (NS of Ukraine).

Maievska I. V., Blashchuk N. V., Romanov S. V. Improving of methods to determine the load-bearing capacity of drilling piles// “Engineering structures”: Institutional collection of scientific and technical articles. – Issue 83. – K.: NRICC, 2016. – p. 616-625.

Taking into account the load distributing structure as a part of continuous pile foundations and strengthened pile foundations : Monograph / Maievska I. V., Blashchuk N. V. – Vinnytsia: VNTY, 2013. – 168 p.

Опубліковано
2020-04-30
Розділ
МЕХАНІКА ҐРУНТІВ ТА ФУНДАМЕНТИ