ОДНАКОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ТЕМПЕРАТУРНИЙ РЕЖИМ ДЛЯ SPLIT-КОНДИЦІОНЕРІВ ФІРМИ «DAIKIN»

Ключові слова: split-кондиціонер, ексергетичний баланс, ексергетичний ККД, внутрішній температурний режим, енергоощадність

Анотація

Авторами розроблено математичну модель для аналізу роботи одноступеневих фреонових холодильних машин split-кондиціонерів за ексергетичним методом на різних холодильних агентах. Її використано для проведення теплових балансів випарника та конденсатора холодильних машин split-кондиціонерів та розрахунку їх ексергетичного ККД і втрат ексергії. Під час цього помічено, що фірми-виробники split-кондиціонерів наводять їх технічні характеристики за стандартного зовнішнього температурного режиму, який визначається температурою навколишнього середовища (зовнішнього повітря) і температурою внутрішнього (рециркуляційного) повітря, не враховуючи відповідний стандартний внутрішній температурний режим роботи холодильної машини, який визначається температурою випаровування холодильного агента і його температурою конденсації. А це некоректно і призводить до різних значень ексергетичного ККД і втрат ексергії в елементах холодильної машини за різної холодопродуктивності. Тому встановлена актуальна необхідність приведення роботи холодильних машин split-кондиціонерів до однакового внутрішнього температурного режиму та енергоощадної експлуатації split-кондиціонерів з вищим ексергетичним ККД. Авторами узагальнені та запропоновані практичні рекомендації для більш коректного проектування кондиціонерів із врахуванням взаємозв’язку зовнішнього та внутрішнього температурних режимів, що сприятиме підвищенню ексергетичного ККД split-кондиціонерів та їх енергоощадній експлуатації. Встановлено, що для кондиціювання повітря у приміщенні нинішніми кондиціонерами рекомендовано застосовувати декілька кондиціонерів з малою холодопродуктивністю, а не один з великою, у якого менший ексергетичний ККД. Вказано, що отримані результати, які наведені у цій статті, можуть бути застосовані для будь-яких проектованих приміщень та для будь-яких холодоагентів

Біографії авторів

Володимир Йосифович Лабай, Національний університет «Львівська політехніка»

доктор технічних наук, професор кафедри теплогазопостачання та вентиляції

Олександр Михайлович Довбуш, Національний університет «Львівська політехніка»

старший викладач кафедри теплогазопостачання та вентиляції

Віталій Юрійович Ярослав, Національний університет «Львівська політехніка»

старший викладач кафедри теплогазопостачання та вентиляції

Микола Петрович Генсецький, Національний університет "Львівська політехніка",

кандидат технічних наук, доцент, заст. директора з навчально-виробничої роботи Львівського техніко-економічного колледжу

Посилання

Sokolov E.Ya. Energeticheskie osnovy transformatsii tepla i protsessov okhlazhdeniia [Energy bases for heat transformation and cooling processes] (1981) / E.Ya. Sokolov, V.M. Brodianskii. – Moskva: Energoizdat. – 320 (in Russian).

Shargut Ya. Eksergiia [Exergy] (1968) / Ya. Shargut, R. Petela. – Moskva: Energiia. – 280 (in Russian).

Brodianskii V.M. Eksergeticheskii metod termodinamicheskogo analiza [Exergy method of thermodynamic analysis] (1973) / V.M. Brodianskii. – Moskva: Energiia. – 296 (in Russian).

Labai V.Yo. Pryvedennia roboty kholodylnykh mashyn split-kondytsioneriv do odnakovogo vnutrishniogo temperaturnogo rezhymu [Bringing the work of the refrigeration machines of the air split-conditioners to the one internal temperature regime] (2010) / V.Yo. Labai, Yo.S. Mysak // Naukovo-tekhnichnyi zhurnal «Kholodylna tekhnika i tekhnologiia» – Odesa: ODAKH. – № 4 (126). – S. 19–22 (in Ukrainian).

Labai V.Yo. Termodynamichni osnovy znakhodzhennia eksergetychnjgo KKD kholodylnych mashyn split-kondytsyoneriv [Thermodynamic basis for finding exergetic OIR of air split-conditioners] (2010) / V.Yo. Labai, Yo.S. Mysak // Naukovo-tekhnichnyi zhurnal «Kholodylna tekhnika i tekhnologiia» – Odesa: ODAKH. – № 5 (127). – S. 15–19 (in Ukrainian).

Labai V.Yo. Eksergetychna efektyvnist zaminy kholodylnogo agenta R410А na R32 u split-kondytsioneri [Exergetic Efficiency of the Replacement Refrigeration Agent Against R410A to R32 in the Air Split-conditioner] (2017) / V.Yo. Labai, O.M. Dovbush, V.Yu. Yaroslav, O.V. Omelchuk // Naukovo-tekhnichnyi zhurnal «Kholodylna tekhnika i tekhnologiia», t. 53, vyp. 6. – Odesa: ONACHT. – S. 6–10 (in Ukrainian).

Jakobsen A., Rassmussen B.-D., Skovrup M.-J., Andersen S.-E. CoolPack – a collection of simulation tools for refrigeration – Tutorial – Version 1.46. – Department of Energy Engineering Technical University of Denmark, 2001.

Daikin Catalog Split 2017. Model ATXN-MB.

Опубліковано
2019-02-26
Розділ
ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД