ОСОБЛИВОСТІ НОВОЇ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ ПРОЕКТНОГО ТЕПЛОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ БУДІВЕЛЬ ЗА ДСТУ EN 12831-1:2017

  • Сергій Борисович Проценко Національний університет водного господарства та природокористування
  • Ольга Сергіївна Новицька Національний університет водного господарства та природокористування
  • Микола Дмитрович Кізєєв
Ключові слова: тепловтрати, проектне теплове навантаження, системи опалення, методика розрахунку

Анотація

Виконано порівняльний аналіз методики розрахунку проектного теплового навантаження системи опалення будівель за EN 12831 в редакції 2006 та 2017 років. Новий стандарт у редакції 2017 року суттєво відрізняється від попереднього в редакції 2006 року. Особливо значних змін зазнала методика розрахунку вентиляційних втрат тепла, ставши більш точною, гнучкішим став підхід до визначення температури в суміжних квартирах, що впливає на величину втрат тепла «до сусіда», тощо. Новий стандарт надає можливість точнішого визначення проектної зовнішньої температури та урахування внутрішніх і зовнішніх надходжень тепла при розрахунку теплового навантаження, але методика їхнього обчислення має бути розроблена на національному рівні. Визначені основні задачі, що мають бути вирішені для широкого впровадження нового стандарту ДСТУ EN 12831-1:2017 у практику проектування систем опалення будівель в Україні.

Біографії авторів

Сергій Борисович Проценко, Національний університет водного господарства та природокористування

к.т.н., доцент

Ольга Сергіївна Новицька, Національний університет водного господарства та природокористування

к.т.н., доцент

Микола Дмитрович Кізєєв

к.т.н., доцент

Посилання

DSTU EN 12831-1:2017 (EN 12831-1:2017, IDT) Enerhoefektyvnistʹ budivelʹ. Metod rozrakhunku proektnoho teplovoho navantazhennya. Chastyna 1. Teplove navantazhennya, Modulʹ M3-3. – K.: DP «UkrNDNTS», 2017. – 96 s.

Zakon Ukrayiny «Pro standartyzatsiyu» (Vidomosti Verkhovnoyi Rady (VVR), 2014, № 31, s. 1058) (Zi zminamy, vnesenymy z•hidno iz Zakonom № 124-VIII vid 15.01.2015, № 14, st. 96). – [Elektronnyy resurs. Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18].

DBN V.2.5-67:2013 Opalennya, ventylyatsiya ta kondytsionuvannya. – K.: Min?re?hi??on Ukrayiny, 2013. – 232 s.

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji. (Dz.U. 2002 Nr 169, poz. 1386 z późn. zm.; tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1483).

Michał Strzeszewski. Norma PN-EN 12831-1:2017-08. Kluczowe zmiany w metodyce obliczania obciążenia cieplnego budynków. // Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja. – 2017. – 48/11. – S. 478-481.

Protsenko S.B., Novytsʹka O.S. Analiz novykh normatyvnykh vymoh do rozrakhunku proektnoho teplovoho navantazhennya system opalennya budivelʹ. // V kn.: Visnyk Natsionalʹnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannya. Zb. nauk. pratsʹ. Vyp. 3 (71). CH. 2. Tekhn. nauky. – Rivne: NUVHP, 2015. – S. 17-24.

Protsenko S.B., Novytsʹka O.S., Ko?valʹ?chuk V.P. Porivnyalʹnyy analiz rozrakhunku pro?ekt?noho teplovoho navantazhennya system opa?lennya budivelʹ za yevropeysʹkoyu ta vit?chyz?nyanoyu metodykamy (na prykladi zhyt?lo?vo?ho budynku v m. Rivne). / Visnyk nats. un-tu «Lʹvivsʹka politekhnika». Zb. nauk. pratsʹ. Se?riya: Teoriya i praktyka budivnytstva. № 844. – Lʹviv: V-vo Lʹvivsʹkoyi politekhniky, 2016. – S. 169-179.

Protsenko S.B., Novytsʹka O.S., Kovalʹchuk V.P. Rozrakhunok proektnoho teplovoho navantazhennya system opalennya budivelʹ za yevropeysʹkoyu ta vitchyznyanoyu metodykamy / Visnyk ODABA, hrud. 2017 r. – Odesa: ODABA, 2017. – C.133-139. 9. SNyP 2.04.05-91*U Otoplenye, ventylyatsyya y kondy?tsy?onyrovanye. Yzdanye neofytsyalʹnoe. – K.: KyevZNYYÉP, 1996. – 89 s.

Опубліковано
2019-02-26
Розділ
ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД