РОЗРАХУНКОВІ ЗАЛЕЖНОСТІ ТЕПЛООБМІНУ І АЕРОДИНАМІЧНОГО ОПОРУ ГВИНТОПОДІБНИХ ТРУБ

  • Олександр Володимирович Баранюк Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • Артур Юрійович Рачинський Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ключові слова: теплообмін, гвинтоподібна труба, рівнорозвинена поверхня, вимушена конвекція, узагальнення

Анотація

Наведено результати CFD-моделювання конвективного теплообміну при внутрішній течії потоку в трубах з рівнорозвиненою поверхнею в діапазоні зміни чисел Рейнольдса від 3500 до 13000. Запропоновано узагальнюючі залежності для розрахунку конвективних коефіцієнтів тепловіддачі і аеродинамічного опору таких труб, які враховують вплив на інтенсивність теплообміну і опір геометричних параметрів труби та режимних факторів потоку.

Біографії авторів

Олександр Володимирович Баранюк, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

к.т.н., старший викладач, кафедра атомних електростанцій і інженерної теплофізики

Артур Юрійович Рачинський, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

к.т.н., старший викладач, кафедра теплоенергетичних установок теплових і атомних електростанцій

Опубліковано
2018-05-30
Розділ
ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД