ОНОВЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ПІДГРУНТЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄВРОВИМОГ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ НАДІЙНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

  • Denys Chernyshev Kyiv National University of Construction and Architecture
Ключові слова: організаційно-технологічна надійність, будівельний проект, відмова, процес, параметрична оцінка

Анотація

У статті розглянуто передумови оновлення сучасної парадигми організаційно-технологічного планування
будівельного виробництва, її зміни у відповідності до сучасного розуміння забезпечення комплексної надійності,
як мультиплікативного потоку множини ключових показників проекту.

Біографія автора

Denys Chernyshev, Kyiv National University of Construction and Architecture

PhD, Associate professor, First vice-rector

Посилання

1. Gusakov A. Organizational and technological reliability of building production (in the conditions of automated
design systems) / A. Gusakov. - Moscow: Stroyizdat, 1974. - 252 p.
2. Organizational and technological reliability of construction / [A. Gusakov, S. Veremeenko, A. Ginsburg et al.];
Ed. A. Gusakov. - Moscow: Sv R - Argus, 1994 - 472 p.
3. Organizational-technological and economic reliability in construction / V. Mlodezdsky, R. Tian, V. Popov,
A. Martysh. - Dnepropetrovsk: Science and Education, 2013. - 193 p.
4. Antipenko E. Yu. Principles of analysis of capital investments / E. Yu. Antipenko, V. I. Donenko - Zaporozhye:
Phasan; Wild Field, 2005. - 420 p.
5. Kuznetsov S. Organizational and technological reliability of building processes / S. Kuznetsov, O. Legostaeva,
O. Mikhalchenko and others, // Izd. High schools Construction. - 2008. - No. 6. - P. 57-65.
Опубліковано
2017-11-30
Розділ
ОРГАНІЗАЦІЯ, УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКА В БУДІВНИЦТВІ