ЄВРОПОПЕЙСЬКИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛА

  • Василь Романович Сердюк Вінницький національний технічний університет
  • Олена Володимирівна Дєдова Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: ринок теплових насосів, ефективність, стимулювання впровадженню

Анотація

Проведені аналітичні дослідження сучасного стану використання теплових насосів в європейських
країнах та Україні, показані перспективи та запропоновані шляхи становлення та їх використання
для опалення будинків.

Біографії авторів

Василь Романович Сердюк, Вінницький національний технічний університет

д-р тех. наук, професор, завідувач кафедри інженерних систем у будівництві

Олена Володимирівна Дєдова, Вінницький національний технічний університет

студентка

Посилання

1. Гаевская З. А., Лазарева Ю. С., Лазарев А. Н. Проблемы внедрения системы «зеленых» стандартов // Молодой
ученый. - 2015. - №16.- С.145-152.
2. Гагарин В. Г. Макроэкономические аспекты обоснования энергосберегающих мероприятий при повышении
теплозащиты ограждающих конструкций зданий/ Научно_технический и производственный журнал «Строительные
материалы» 2010. №2. – С. 8-16.
3. Мацеватый Ю.М., Чиркин Н. Б., Клепанда А. С. Об использовании теплових насосов в мире и что тормозит их
широкое применение в Украине// Энгергосбережение • Энгенргетика • Эннергоаудит. 2014. №2 (120). С.2-17.
4. Трубаев П.А., Гришко Б. М. Тепловые насосы: учебное пособие. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2010.- 143с.
5. Калнинь И.М., Лазарев Л.Я., Савицкий А.И. Энергосберегающие, экологически чистые технологии теплоснабжения
производственных и жилых помещений / И.М. Калнинь, Л.Я. Лазарев, А.И. Савицкий [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://ekip-tnu.ru/doc1.shtml.
6. Норвежский рынок тепловых насосов -2016 http://www.tn.esco.co.ua/pages/3 2016/art06.html.
7. Лунева С.К. Эффективность применения тепловых насосов // Технико-технологические проблемы сервиса. СПбГЭУ
№3(33). - 2015.- С.59-62.
8. Кулик М.М., Білодід В.Д. Проблеми і перспективи розвитку в Україні теплонасосних технологій / Проблеми
загальної енергетики. №14/ 2006. – С.7-12
9. Ткаченко С.Й., Остапенко О.П. Парокомпресійні теплонасосні установки в системах теплопостачання: Монографія.
– Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 176 с.
10. Низькопотенційна енергетика: навчальний посібник / Редько А.О. Безродний М.К., Загорученко М.В., Редько О.Ф.,
Ратушняк Г.С., та інш. Під ред. Академіка НАНУ А.А. Долинського. – Харків: ТОВ «Друкарня Мадрид», 2016. -
412с.
11. Review of the market of thermal pumps. Electronic magazine of power service company "Cities and Buildings" [Obzor
ryinka teplovyih nasosov. Elektronnyiy zhurnal energoservisnoy kompanii «Goroda i zdaniya»].– No. 7, July, 2013.
Опубліковано
2017-11-30
Розділ
ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД