СТІЙКІСТЬ РІВНОВАГИ ВИСОТНИХ ДИМОВИХ ТРУБ НА ФУНДАМЕНТАХ МІЛКОГО ЗАКЛАДАННЯ

Автор(и)

  • Олександр Владиславович Войцехівський Вінницький національний технічний університет
  • Володимир Олексійович Попов Вінницький національний технічний університет
  • Наталія Дмитрівна Дорохова Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

промислові димові труби, оптимізація конструкцій, стійкість рівноваги, крен, перекидання

Анотація

Розглянуто принципи розрахунку стійкості рівноваги димових труб на фундаментах мілкого
закладання з урахуванням аеродинамічних особливостей їх ствола, кренів та нерівномірності тиску
під підошвою, розроблено алгоритм розрахунку подібних споруд, виведено аналітичні співвідношення,
які дозволяють оцінити запас стійкості споруди від перекидання.
На прикладі залізобетонної висотної димової труби без футерівки доведена висока ймовірність
появи граничного стану втрати стійкості. Узагальнено методи підвищення надійності споруд від
перекидання.

Біографії авторів

Олександр Владиславович Войцехівський, Вінницький національний технічний університет

к.т.н., доцент кафедри будівництва, міського господарства та
архітектури

Володимир Олексійович Попов, Вінницький національний технічний університет

к.т.н., доцент кафедри будівництва, міського господарства та архітектури

Наталія Дмитрівна Дорохова, Вінницький національний технічний університет

студентка

Посилання

1. Дымовые трубы: традиции и инновации: монография / В. М. Асташкин, В. С. Жолудов, А.З. Корсунский и др.; под
ред. д-ра техн. наук, проф. В. М. Асташкина и канд. техн. наук А. З. Корсунского. – Челябинск: Издательский центр
ЮурГУ, 2011. – 496 с.
2. Пановко Я.Г., Губанова И.И. Устойчивость и колебания упругих систем: Современные концепции, парадоксы и
ошибки. 3-е изд., М.: Наука. Гл. ред. физико-математической литературы, 1979, – 384 с.
3. Попов В.О. Безфундаментні башти-атракціони з високоточним стовбуром. Монографія / В.О. Попов, І.П.
Кондратенко, А.П. Ращепкін. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 208 с.
4. Котельні. ДБН В.2.5-77:2014. [На заміну СНиП ІІ-35-76 «Котельные установки»]. [Чинний від 2015-01-01] – К.:
Мінбуд України, 2014. – 49 с. – (Державні будівельні норми України).
5. Аэродинамический расчет котельных установок (нормативный метод) / под ред. С.И. Мочана. – 3-е изд. – Л.:
Энергия, 1977. – 256 с.
6. Дужих Ф. П. Промышленные дымовые и вентилляционные трубы: справочное издание / Ф. П. Дужих,
В. П. Осоловский, М. Г. Ладыгичев; под ред. Ф. П. Дужих. – М.: Теплотехник, 2004. – 464 с.
7. Попов В.О. Моделювання напружено-деформованого стану елементів підсилення димової труби висотою 150 м для
раціонального проектування. Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. / В. О. Попов, Білоус О. О.,
Власко А. А Науково-технічний збірник. Вінниця, ВНТУ, 2015-1. С. 6 – 12.
8. Навантаження і впливи. Норми проектування. ДБН В.1.2-:2006. [На заміну СНиП 2.01.07-85 (крім розділу 10)].
[Чинний від 2007-01-01] – К. : Мінбуд України, 2006. – 71 с. – (Державні будівельні норми України).
9. Прогини і переміщення. Вимоги проектування. ДСТУ Б В.1.2-3:2006. Введ. З 1 січня 2007 р. на заміну розділу 10
СНиП 2.01.07-85. К.: Мінбуд України, 2006. – 10 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 0

Опубліковано

2017-11-30

Як цитувати

[1]
О. В. Войцехівський, В. О. Попов, і Н. Д. Дорохова, «СТІЙКІСТЬ РІВНОВАГИ ВИСОТНИХ ДИМОВИХ ТРУБ НА ФУНДАМЕНТАХ МІЛКОГО ЗАКЛАДАННЯ», СучТехнБудів, вип. 23, вип. 2, Лис 2017.

Номер

Розділ

МЕХАНІКА ҐРУНТІВ ТА ФУНДАМЕНТИ

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.