РОЗРАХУНОК КОЕФІЦІЄНТУ СТІЙКОСТІ ГРУНТОВИХ УКОСІВ І СХИЛІВ ДЛЯ ВИПАДКУ, КОЛИ ПОВЕРХНЯ КОВЗАННЯ ВІДОМА ЗАЗДАЛЕГІДЬ

Автор(и)

  • Володимир Сергійович Андрєєв Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  • Ірина Іванівна Мосічева Одеськa державнa академія будівництва та архітектури
  • Володимир Григорович Шаповал Національний гірничий університет

Ключові слова:

коефіцієнт стійкості, укіс (схил), рівняння статики

Анотація

У статті розглянуто новий підхід до визначення стійкості укосів і схилів і його переваги в порівнянні з
існуючими в даний час методами розрахунку. Викладено алгоритм розрахунку стійкості грунтових схилів з
використанням теорії оптимізації при обліку всіх рівнянь статики.

Біографії авторів

Володимир Сергійович Андрєєв, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри Колій та колійного
господарства Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна.

Ірина Іванівна Мосічева, Одеськa державнa академія будівництва та архітектури

кандидат технічних наук, старший викладач кафедри Основ і фундаментів
Одеської державної академії будівництва та архітектури.

Володимир Григорович Шаповал, Національний гірничий університет

доктор технічних наук, професор, професор кафедри Будівництва та
геомеханіки ДВНЗ «Національний гірничий університет».

Посилання

1. Механика грунтов, основания и фундаменты: [учебник] / С. Б. Ухов, В. В. Семенов, В. В. Знаменский, 3. Г. Тер-
Мартиросян, С. Н. Чернышев. – М.: Высш. Шк., 2002. – 566 с.
2. Механика грунтов, основания и фундаменты / Е. И. Медков, В. Г. Березанцев, М. Н. Гольдштейн, A. A. Царьков. – М.: Транспорт, 1970. – 287 с.
3. Дорфман А. Г. Вариационный метод исследования устойчивости откосов / А.Г. Дорфман // Вопросы геотехники.
Проблемы механики земляного полотна железных дорог: труды ДИИЖТ. – М.: Издательство "Транспорт", 1965. – № 9. – С. 17–25.
4. Гольдштейн М. Н. Вариационный метод решения задач об устойчивости грунтов / М. Н. Гольдштейн // Вопросы геотехники: тр. ДИИТ. – Киев, 1969. – № 16.
5. Гинзбург Л. К. Противооползневые сооружения/ Л. К. Гинзбург. – Днепропетровск: Лира ЛТД, 2007. – 188 с.
6. Причина К.С. Удосконалення методу розрахунку грунтових схилів в умовах міської забудови при змінному рівні
підземних вод. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Дніпропетровськ, 2016 – 21 с.
7. Кононюк А. Е. Основы теории оптимизации. Безусловная оптимизация / А. Е. Кононюк. – Киев: "Освіта України", 2011. – 544 с.
8. Почтман Ю. М. Методы математической оптимизации в механике грунтов / Ю. М. Почтман, А. Л. Колесниченко // Киев-Донецк: издат. объед. «Вища школа», главное изд-во, 1977. – 104 с.
9. Корн Г. и Корн Т. Справочник по математике. – М.: Наука, 1974. – 840 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 5

Опубліковано

2017-11-30

Як цитувати

[1]
В. С. Андрєєв, І. І. Мосічева, і В. Г. Шаповал, «РОЗРАХУНОК КОЕФІЦІЄНТУ СТІЙКОСТІ ГРУНТОВИХ УКОСІВ І СХИЛІВ ДЛЯ ВИПАДКУ, КОЛИ ПОВЕРХНЯ КОВЗАННЯ ВІДОМА ЗАЗДАЛЕГІДЬ», СучТехнБудів, вип. 23, вип. 2, Лис 2017.

Номер

Розділ

МЕХАНІКА ҐРУНТІВ ТА ФУНДАМЕНТИ

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.