ЕНЕРГОАУДИТ БАГАТОПОВЕРХОВИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕПЛОВІЗІЙНИХ ЗЙОМОК

  • Г. С. Ратушняк Вінницький національний технічний університет
  • А. М. Очеретний Концерн «Поділля»

Анотація

За результатами експериментальних досліджень тепловтрат житлових багатоповерхових будинків з різними конструкціями зовнішніх стін виконано їх енергоаудит. Аудит здійснено за допомогою тепловізора в найбільше холодний місяць, яким у 2017 році був січень. Заміри температури виконувались зовні, у середині приміщень та зовнішніх стін. Наведено приклади зображень термограм для різних елементів захисних конструкцій будівель та в різних точках, а також аналіз отриманих експериментальних результатів тепловізійних зйомок.

Дані про авторів

Г. С. Ратушняк, Вінницький національний технічний університет

к.т.н., професор, декан факультету будівництва, теплоенергетики та газопостачання

А. М. Очеретний, Концерн «Поділля»

заступник генерального директора

Посилання

1. Бешинська О. В./ Оцінка якості теплоізоляційних характеристик огороджувальних конструкцій існуючих будівель / О. В. Бешинська, Г. С. Ратушняк // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання // Вип. 9. – К.: КНУБА. – 2000. с. 107-111.
2. Фаренюк Г. П. Основи забезпечення енергоефективності будинків та теплової надійності огороджувальних конструкцій / Г. П. Фаренюк – К.: Гамма-Принт, 2009. – 137 с.
3. Проектування. Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції. ДСТУ – НБА.2.2.-5: 2007 (текст) – Офіц. вид. – К.: Мінбуд України. 2007. – 135 с.
4. Дудар І. Н. Енергозбереження в міському будівництві. Ч. 1 / І.Н. Дудар, Л. В. Кучеренко, В.В. Швець. – Вінниця: ВНТУ, 2015. – 57 с.
5. Ратушняк Г. С. Управління проектами енергозбереження шляхом термореновації будівель: навч. посіб. / Г.С. Ратушняк, О. Г. Ратушняк. – Вінниця: Універсум-Вінниця, 2006. – 120 с.
6. Ратушняк Г. С. / Оцінка доцільності підвищення термічного опору огороджувальних конструкцій багатоповерхових житлових будинків / Г. С. Ратушняк, А. М. Очеретний // Вісник ВПІ. – 2016. - №6. – с. 11-16.
7. ДБН В.2.6 – 31:2006. Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель. К.: Держбуд, 2006. – 69 с.
Опубліковано
2017-08-22
Як цитувати
РАТУШНЯК, Г. С.; ОЧЕРЕТНИЙ, А. М.. ЕНЕРГОАУДИТ БАГАТОПОВЕРХОВИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕПЛОВІЗІЙНИХ ЗЙОМОК. Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві, [S.l.], v. 22, n. 1, p. 84-93, aug. 2017. ISSN 2311-1437. Доступно за адресою: <https://stmkvb.vntu.edu.ua/index.php/stmkvb/article/view/506>. Дата доступу: 24 feb. 2018
Розділ
ОРГАНІЗАЦІЯ, УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКА В БУДІВНИЦТВІ