НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН КВАЗІ-ОДНОФАЗНОГО МАСИВУ З МАЛОМІЦНОЇ СЛАНЦЕВОЇ ПОРОДИ ПРИ СТИСНЕННІ

  • А. М. Самедов НТУУ «КПІ» ім. І. Сікорського
  • В. І. Охріменко НТУУ «КПІ» ім. І. Сікорського

Анотація

Розглянуто напружено-деформований стан при стисканні квазіоднофазного масиву, що складається з вивітрених маломіцних сланцевих порід.


Визначено деформування зразків з маломіцних сланцевих порід у вигляді формозміни і об'ємних деформацій при стисненні в компресійному приладі (одометр) і в 3-х осном приладі (стабілометр).


Запропоновані  залежності деформації формозміни   що залежать від змін напруг  модуля зсуву G, від структурної міцності  і в'язкості ν(t). Так само запропоновані залежності об'ємних деформацій, що залежать від величини об'ємних напруг , від структурної об'ємної міцності , V і від модуля об'ємної деформації .


Дано спільні рішення рівнянь формозмін і об'ємних деформацій.

Дані про авторів

А. М. Самедов, НТУУ «КПІ» ім. І. Сікорського

д.т.н, професор кафедри «Геобудівництва та гірничих технологій»

В. І. Охріменко, НТУУ «КПІ» ім. І. Сікорського

магістр кафедри «Геобудівництва та гірничих технологій»

Посилання

1. Герсеванов Н. М., Польшин Д. Е. Теоретические основы механики грунтов. М.: Госстройиздат, 1948 - 250с.
2. Ржевский В. В., Новик Г. Я. Основы физики горных пород. – М.: Недра, 1973. – 286 с.
3. Самедов А. М. Расчет и проектирование геотехнических инженерных сооружений (монография). НТУУ «КПИ», г. Киев – 2013. – 806 с.
4. Кемеров Д. К. Физико-химические свойства жидких сланцевых и каменноугольных продуктов. Л. Госстройиздат, 1951. – 86 с.
5. Воробъев В. А. Строительные материалы. Издательство «Высшая школа», М.: - 1973. – 275 с.
6. Самедов А. М. Miroclaw Gurdek, Nowakowska А. Инженерные характеристики некоторых сланцевых горных пород. Miedznazodnowa Konferencja VIII Szkola Geomechaniki, 2007. 16-19 Pazdzieznika, Gliwice – Ustron (Польша). – с. 253-261.
7. Самедов А. М., Жданова Е. А. Исследование реологических свойств сланцевых горных пород. ГУ Академия горных наук. Международная Академия наук. Экология и безопасность жизнедеятельности. 3-я Межд
Опубліковано
2017-08-21
Як цитувати
САМЕДОВ, А. М.; ОХРІМЕНКО, В. І.. НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН КВАЗІ-ОДНОФАЗНОГО МАСИВУ З МАЛОМІЦНОЇ СЛАНЦЕВОЇ ПОРОДИ ПРИ СТИСНЕННІ. Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві, [S.l.], v. 22, n. 1, p. 21-26, aug. 2017. ISSN 2311-1437. Доступно за адресою: <https://stmkvb.vntu.edu.ua/index.php/stmkvb/article/view/496>. Дата доступу: 24 feb. 2018
Розділ
МЕХАНІКА ҐРУНТІВ ТА ФУНДАМЕНТИ