ТВО БЕТОННИХ ВИРОБІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ І ТИСКУ

  • І. Н. Дудар Вінницький національний технічний університет
  • В. Л. Гарнага Вінницький національний технічний університет
  • С. В. Яківчук Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: сонячна енергія, залізобетонні вироби, термосилова обробка, енергоємність

Анотація

В наш час використання кліматичних факторів є актуальним та важливим для зниження енергоємності виробництва залізобетонних виробів, їх собівартості та підвищення якості продукції.

В даній статті проводиться оцінка доцільності застосування сонячної енергії для термосилової обробки залізобетонних виробів.

Біографії авторів

І. Н. Дудар, Вінницький національний технічний університет

доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії будівництва України, завідувач секції «Містобудування та архітектури»

В. Л. Гарнага, Вінницький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент секції «Містобудування та архітектури»

С. В. Яківчук, Вінницький національний технічний університет

аспірант

Посилання

1. Скришевський В. А., д. ф.-м. н., професор http://iht.univ.kiev.ua/Ukraine-Solar-cells-article.
2. http://saee.gov.ua/uk/ae/sunenergy.
3. Дудар І.Н. Використання сонячної енергії для термосилової обробки бетону [Електронний ресурс] / І.Н. Дудар, В.Л. Гарнага, С.В. Яківчук. – Режим доступу: http://stmkvb.vntu.edu.ua/index.php/stmkvb/article/view/ 329/327.
4. Дудар І.Н. Економічна ефективність застосування сонячної енергії для термосилової обробки бетону [Електронний ресурс] / І.Н. Дудар, В.Л. Гарнага, С.В. Яківчук. – Режим доступу: http://stmkvb.vntu.edu.ua/index.php/stmkvb
/article/view/352/350.
5. Подгорнов Н.И., Коротеев Д.Д. Теплоэнергетические системы и установки для термообработки бетона в условиях открытых полигонов с использованием солнечной энергии //Известия ОрелГТУ. Серия «Строительство. Транспорт». – 2009. – No 3/23(555).
6. Підгорнов М.І.«Термообробка бетону з використанням сонячної енергії».Наукове видання./М.І. Підгорнов -М.:Видавництво АСВ, 2010.-328 с.
7. Кугаєвська Т.С., Шульгін В.В., Свінін О.В. Спосіб використання сонячної енергії для теплової обробки бетонних і залізобетонних виробів [Схема] : патент/А.М. Тимофєєв. UA №83714
8. Дудар І.Н. Термосилова технологія бетону: монографія / Ігор Никифорович Дудар. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Віннидя, 2001. -146 с.
9. Дудар І.Н. Використання сонячної енергії для термосилової обробки бетону методом термосу [Електронний ресурс] / І.Н. Дудар, В.Л. Гарнага, С.В. Яківчук.
10. https://www.tesla.com/powerwall.
11. Дудар І.Н. Пакетна вібротермосилова установка / І.Н. Дудар, В.В. Швець - Державне підприємство" Український інститут промислової власності"(УКРПАТЕНТ).
12. Закон України про альтернативні джерела енергії / Документ 555-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 10.12.2016, підстава 1711-19.
13. Закон України про енергозбереження / Документ 74/94-вр, чинний, поточна редакція — Редакція від 09.05.2015, підстава 327-19
14. Закон України про електроенергетику / Документ 575/97-вр, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.06.2017, підстава 1834-19
15. Закон України Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг / Документ 1540-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.09.2016.
Опубліковано
2017-08-21
Розділ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ВИРОБИ